با صدور حكمی از سوی آذری جهرمی؛ دستیار وزیر ارتباطات در امور ارتباطات مردمی انتخاب شد

به گزارش روش سئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی دستیار خویش را در امور ارتباطات مردمی منصوب نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی با صدور حکمی «محمد عزیزی» را به سمت دستیار وزیر در امور ارتباطات مردمی منصوب نمود. وی در بخشی از این حکم خطاب به عزیزی، تحقق انتظاراتی همچون تسهیل روند ارتباط مردم با مدیران ارشد وزارت ارتباطات، پیگیری مطالبات مردمی از سازمان ها و شرکتهای وابسته، بررسی مطالبات مردمی در سطح استان های کشور با عنایت به قومیت های مختلف و مطالبات آنها، برقراری امکان ارتباط با کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات و شرکتهای فعال در حوزه های ICT به منظور ارتقا انگیزه های نیروی انسانی را خواهان شد.