الكامپ ۱۴۰۰ تیرماه

روش سئو: سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور از برگزاری نمایشگاه الکامپ در تیرماه امسال و بصورت حضوری آگاهی داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، در صورتیکه در سال ۹۹ برگزاری نمایشگاه الکامپ به سبب شیوع ویروس کرونا کنسل شد، اکنون سازمان نظام صنفی کامپیوتری کشور از برگزاری این نمایشگاه در تیرماه امسال و بصورت حضوری آگاهی داده است. مطابق با بیان این سازمان، نمایشگاه الکامپ (الکترونیک کامپیوتر) بعنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی حوزه ICT کشور، اواسط تیرماه ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و در صورت مناسب بودن شرایط و نبود پیک کرونائی، بصورت حضوری انجام می شود. مقرر است این نمایشگاه مانند سالهای پیش از کرونا در ابعاد کامل و بخش های مختلف اجرا شود.

منبع: