درباره ۲۳ سرویس الكترونیكی؛ نامه دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی

دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات با ارسال نامه ای به دستگاههای اجرائی درباب ۲۳ سرویس پایه دولتی که الکترونیکی شده اند، از آنها خواست تا برای ارائه این خدمات از مردم کپی مدارک نگیرند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، رضا باقری اصل با انتشار عکس این نامه که از طرف دبیرخانه اجرائی فناوری اطلاعات به تمامی دستگاههای دولتی ابلاغ گردیده است، در توئیتر نوشت: این ۲۳ سرویس الکترونیکی، پایه الکترونیکی شدن خیلی از خدمات است اما هنوز برخی سازمان ها از این خدمات به صورت الکترونیکی استفاده نمی کنند.
وی تصریح کرد: این خدمات باردیگر به دستگاههای اجرائی ابلاغ گردیده است تا این سازمان ها برای ارائه این خدمات از مردم کپی پشت و روی مدارک را نگیرند. دبیر شورای اجرائی فناوری اطلاعات اضافه کرد: در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی بزودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه ای خواهیم داشت.