برگزاری كنفرانسی درباره زباله های فضایی

به گزارش روش سئو آژانس فضایی اروپا به تازگی با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در اینستاگرام اطلاعاتی درباره زباله های فضایی عرضه داد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، در حال حاضر بیشتر از ۱۲۹ میلیون شی بزرگتر از یک میلی متر در مدار زمین وجود دارد. ماهواره های غیرفعال تا برخی اشیا کوچک بخشی از این اشیا هستند.
اما هر چقدر هم مقدار آنها کوچک باشد هر چیزی که در مدار با سرعت بیشتر از ۵۶ هزار کیلومتر در ساعت حرکت نماید در صورت تماس با ماهواره های زیادی که ما را در سرتاسر جهان(چه برای GPS، داده تلفن همراه یا اتصال اینترنت )به یکدیگر متصل می کند خطرناک می باشد.
آژانس فضایی اروپا نوشت: چاره این است که پیش از اینکه خیلی دیر شود اقدام نماییم. بنابراین است که ما مأموریت ClearSpace-۱ که نخستین مأموریت جهان برای از بین بردن زباله های فضایی را آغاز کردیم و می خواهیم آنرا در سال ۲۰۲۵ پرتاب نماییم.
در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ هم ما میزبان هشتمین کنفرانس اروپایی درباره زباله های فضایی از دارمشتات، آلمان خواهیم بود. دانشمندان، مهندسان، متخصصان صنعت و سیاست گذاران این کنفرانس چهار روزه به صورت مجازی با یکدیگر در مورد آخرین مسائل پیرامون زباله های فضایی صحبت خواهند کرد. آنها درباره آخرین تحقیقات صحبت و تلاش خواهند کرد چاره هایی برای مشکلات احتمالی عرضه کنند.