با حكم رئیس مركز ملی فضای مجازی؛ امیر خوراكیان معاون حقوقی مركز ملی فضای مجازی شد

به گزارش روش سئو با حکم دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان بعنوان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد.
به گزارش روش سئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بر طبق این حکم برقراری تعاملات مطلوب و مؤثر شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی با هیأت رئیسه، نمایندگان، کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهشها و سایر ظرفیت های موجود مجلس شورای اسلامی را به امیر خوراکیان واگذار کرده است. بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی برای توسعه و پیشرفت کشور، تسهیل در امر قانونگذاری های در رابطه با این حوزه و حمایت مجلس شورای اسلامی از کسب و کارهای نوین همچون مأموریت های این معاونت است. پیش از این امیر خوراکیان بعنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مشاور رئیس مرکز در امور آموزش عمومی و فرهنگ سازی در فضای مجازی فعالیت می کرد.

منبع: