به دنبال شكایت متقاضیان كار؛ فیسبوك به تبعیض نژادی متهم شد

روش سئو: سه متقاضی شغلی و یک مدیر فیسبوک ادعا می کنند این شرکت مقابل کارمندان سیاه پوست تبعیض قائل می شود و در همین راستا تحقیقاتی در فیسبوک انجام می شود.

به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، وکلای سه متقاضی کار و یک مدیر فیسبوک، اعلام نموده اند «کمیسیون فرصت های شغلی مساوی» (EEOG) آمریکا درباره تبعیض نژادی در استخدام و ترفیع کارمندان این شرکت تحقیق جامعی انجام می دهد.
اجرای تحقیق سیستمیک بدان معناست کهEEOG درباره سیاست های شرکتی تردید دارد که احتمالاً به تبعیض گسترده منجر می شوند.
این کمیسیون دولتی به طول معمول با واسطه گری اختلافات را حل می کند یا اجازه می دهد شاکیان از کارفرما شکایت کنند. اما مقامات این آژانس چند پرونده سیستمیک طراحی نموده اند و به بازرس ها اجازه می دهند اطلاعات شرکتی را تحلیل کنند که این امر احتمالاً به یک شکایت وسیع تر و دسته جمعی منجر می شود.
اسکار ونسزی مدیر عملیات های فیسبوک و دو متقاضی شغلی در جولای ۲۰۲۰ این اتهامات را به آژانس مذکور اعلام نموده اند. همین طور متقاضی دیگری نیز در ماه دسامبر ادعای خودرا عنوان نمود. آنها ادعا کرده اند که فیسبوک با تاکید بر ارزیابی موضوعی و ترویج کلیشه های نژادی مشکل دار، مقابل کاندیداها و کارمندان سیاه پوستان تبعیض قائل می شود.
البته آژانس مذکور اتهامات را مقابل فیسبوک مطرح نکرده و ممکنست این تحقیقات چند ماه دیگر طول بکشد و نتیجه آن حاکی از عدم خطای فیسبوک دراین زمینه باشد.

منبع: