در اروپا؛ تیك تاك هیات ایمنی برای بازنگری محتوا به وجود می آورد

روش سئو: تیک تاک یک هیات ایمنی برای مشاوره درباره سیاست های بازنگری محتوا در اروپا به وجود می آورد. این هیات متشکل از رهبران صنعتی و کارشناسان خواهد بود.
به گزارش روش سئو به نقل از پرس اسوسیشن، تیک تاک یک هیأت ایمنی به وجود می آورد تا درباره سیاست ها و روش های بازنگری محتوای این پلت فرم در اروپا، خدمت مشاوره عرضه نماید. «هیأت ایمنی اروپا» این پلت فرم از ۹ رهبر صنعتی و همین طور چند کارشناس تشکیل خواهد شد که در سیاستگذاری به آن کمک کنند. وظیفه هیأت مذکور ارائه مشاوره درباره چالش های فعلی و آتی تیک تاک است که احتمالاً روی کاربران تأثیرگذار باشد. همین طور این هیأت درباره شیوه بازنگری محتواهایی با موضوعات خاص مشاوره فراهم می آورد. به سبب گسترش اخبار جعلی و انواع دیگر محتوای خطرناک به ویژه طی همه گیری کووید ۱۹، بازنگری محتوا در شبکه های اجتماعی به یک چالش مهم در سراسر جهان تبدیل گشته است. این در حالیست که شبکه های اجتماعی دیگر نیز اهتمام دارند اجرای قوانین خودرا ارتقا دهند. بعنوان مثال فیسبوک سال قبل از ایجاد یک هیأت نظارت مستقل آگاهی داد که وظیفه آن بررسی تصمیمات مربوط به بازنگری محتوا است.

منبع: