كاهش مرگ ومیر ناشی از سرطان روده بزرگ با مصرف آسپرین

خراسان رضوی نتایج تحقیق جدید نشان میدهد که استفاده طولانی مدت از آسپرین پیش از تشخیص سرطان روده بزرگ (CRC) ممکنست با میزان مرگ ومیر این بیماری ارتباط داشته باشد.
به نقل از ساینس دیلی، استفاده از آسپرین پیش از تشخیص سرطان متاستاتیک روده بزرگ ممکنست به کاهش مرگ ومیر CRC در کل افراد کمک نماید. جلوگیری از متاستازهای آینده (یا دگرنشینی یا فراگُستری به گسترش و مهاجرت سلول های سرطانی از یک بافت به بافت های دیگر گفته می شود) منجر به مرگ کمتر در اثر سرطان روده بزرگ می شود.
محقق ارشد این تحقیق، دکتر پیتر ت. کمبل از انجمن سرطان آمریکا، اطلاعات مردان و زنان ثبت نام شده دومین تحقیق گروه پیش گیری از سرطان انجمن سرطان آمریکا (CPS-II) و گروه تغذیه که در ابتدای مطالعه عاری از سرطان بودند (۱۹۹۲-۱۹۹۳) و طی پیگیری تا سال ۲۰۱۵ به این بیماری مبتلا شده بودند را موردبررسی قراردادند و نتایج مرگ ومیر نیز تا آخر سال ۲۰۱۶ ثبت گردید.
دکتر کمبل اظهار داشت: «این یافته ها از آن جهت مهمست که بیماران سرطانی روده بزرگ برای بهبود پیش آگهی خود به دنبال عوامل مربوط به سبک زندگی هستند.»
این مطالعه همین طور ارتباط استفاده قبل و پس از تشخیص سرطان را با آسپرین و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی(NSAIDs) با مرگ ومیر ناشی از مبتلاشدن به CRC را در بین نجات یافتگان از CRC بررسی کرد.
دکتر کمبل اظهار داشت: «درحالی که شواهد بیشتری، ترجیحا از آزمایش های تصادفی و کنترل شده موردنیاز است، یافته های این مطالعه منبع مهمی برای آگاهی پزشکان و نجات یافتگان CRC در مورد فواید و مضرات احتمالی استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و مصرف آسپرین ارائه کرده است.»
نتایج این تحقیق در نشریه موسسه ملی سرطان JNCI انتشار یافته است.