دانشمندان راز عشق گربه ها به صورتی نعناع را كشف كردند

روش سئو: بررسی جدیدی نشان میدهد که یک گیاه مورد علاقه گربه ها علاوه بر تسکین درد، می تواند به دفع حشرات نیز کمک نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، گربه ها معمولا حیوانات آرامی هستند که خونسردی خودرا از دست نمی دهند و همین سبب می شود که رفتار آنها بعد از خوردن گیاه معروف به “نعنای گربه ای”(catnip)، بسیار خارق العاده تر به نظر برسد. بااینکه گربه ها هر زمان که بخواهند، می توانند شیطنت و بازیگوشی کنند اما هیچ چیز آنها را مانند نعنای گربه ای به رفتارهای خارق العاده وانمی دارد؛ بنابراین است که پژوهش های بسیاری در مورد آن انجام شده است.
این که نعنای گربه ای چگونه چنین حالتی را در گربه ها پدید می آورد، هنوز برای دانشمندان به صورت یک راز باقی مانده بود؛ بنابراین پژوهشگران، بررسی جدیدی را انجام دادند که نشان داده است مواد شیمیایی درون نعنای گربه ای، همانند یک ماده مخدر در بدن گربه ها عمل می کند. این همان کاری است که هروئین و مرفین در انسان ها انجام می دهند.
نعنای گربه ای، عضوی از یک خانواده کوچک گیاهان است. پژوهشگران در بررسی های خود نشان داده اند که ماده فعال معروف به “نپتالاکتون”(nepetalactone)، به بروز واکنش هایی منجر می شوند که در گربه ها مشاهده می نماییم. گربه های خانگی تنها موجوداتی نیستند که تحت تاثیر این ماده قرار می گیرند برای اینکه لذت بردن از این گیاه را می توان در شیرها و ببرها نیز مشاهده کرد.
پژوهشگران برای آزمایش این موضوع، ۱۰ برگ از نعنای گربه ای را در کیسه های کاغذی قرار دادند و آنها را به همراه کیسه هایی که حاوی یک ماده شور بودند، به گربه های خانگی دادند. بیشتر گربه ها فقط نسبت به کیسه های دارای نپتالاکتون علاقه نشان دادند.
سپس پژوهشگران، میزان هورمون “بتا- اندورفین” را در جریان خون گربه ها، پنج دقیقه قبل و پس از مصرف نپتالاکتون اندازه گیری کردند. این هورمون با فعال کردن سیستم مخدر بدن، درد را تسکین می دهد و موجب لذت بردن می شود. نتایج بررسی نشان داد که این هورمون بعد از قرار گرفتن در معرض نپتالاکتون، بسیار بیشتر می شود.
دفع حشرات
این پژوهش، یک نتیجه شگفت آور دیگر نیز داشت. دانشمندان اظهار داشتند که جذب شدن به این ماده، فقط برای تجربه سرخوشی نبوده و یک رفتار عملکردی است. از آنجائیکه نپتالاکتون دارای خاصیت دفع حشرات است، پژوهشگران این فرضیه را مطرح نمودند که گربه ها از آن برای دفع حشرات استفاده می نمایند.
پژوهشگران جهت بررسی فرضیه خود، سر گربه هایی را در محفظه هایی پر از پشه قرار دادند. هنگامی که تعداد پشه های جذب شده را شمردند، دریافتند که تنها نیمی از پشه های فرود آمده روی سر گربه ها، به گربه هایی که نپتالاکتون مصرف کرده اند، جذب می شوند.
پژوهشگران، یک ماده دفع کننده حشرات را ثبت کرده اند که مبتنی بر نپتالاکتون است. این پژوهش، مثال مهمی از چگونگی شکل دادن حشرات به رفتار حیوانات به حساب می آید.
این پژوهش، در مجله “Science Advances” به چاپ رسید.

منبع: