آنتی بادی طعمه و مقابله با كرونا

خراسان رضوی دانشمندان تایوانی یک نوع «آنتی بادی طعمه» تولید کرده اند که می تواند با پیشگیری از ورود ویروس کرونا به سلول های انسانی از عفونت جلوگیری کند.
به نقل از تایوان نیوز، دانشمندان آکادمی سینیکا (Sinica) و دانشگاه ملی تایوان مقاله ای با عنوان «آنتی بادی طعمه کووید-۱۹» را که بطور موثر از ورود ویروس و عفونت به سارس کوو-۲(SARS-CoV-۲) جلوگیری می کند را در تاریخ ۳۰ نوامبر در پزشکی مولکولی EMBO منتشر نمودند. در این گزارش، دانشمندان نحوه اتصال «آنتی بادی طعمه» به پروتئین سنبله سارس-کوو-۲ را با قابلیت جلوگیری از آلوده شدن سلول های انسانی بیان نمودند.
بطور خاص، این طعمه حاوی یک پروتئین همجوشی ACE۲ ‐ Fc است که از گیرنده های ACE۲ سلول های ریه انسان که پروتئین های سنبله ویروس بطور معمول به آنها متصل می شوند، تقلید می کند. بااتصال به پروتئین های سنبله، پروتئین همجوشی ACE۲ ‐ Fc از اتصال ویروس به سلول های ریه انسان جلوگیری می کند.
همین طور این طعمه بعد از اتصال به پروتئین های سنبله موجب فعال شدن دگرانولاسیون سلول های کشنده طبیعی (NK) می شود. نتایج نشان داده که این طعمه ها در جلوگیری از ورود ۶ سویه ازجمله سویه های بسیار عفونی D۶۱۴G ویروس موثر هستند.
دانشمندان نتیجه گرفتند که این طعمه می تواند بعنوان یک عامل درمانی برای سرکوب طوفان سیتوکین التهابی بعد از عفونت نیز باشد. آزمایش های حیوانی شامل سویه جهش یافته ویروس که بتازگی در انگلیس ( B.۱.۱.۷ ) کشف شده نیز در حال برنامه ریزی است.
چانگ سو یوان، استاد گروه علوم آزمایشگاهی بالینی و بیوتکنولوژی پزشکی در کالج پزشکی دانشگاه ملی تایوان اظهار داشت: مشخص نشده که عفونت اینگونه که در انگلیس یافت شده است فراتر از جهش D۶۱۴G باشد اما ابراز اطمینان کرد که «آنتی بادی طعمه» قادر به جلوگیری از آن نیز خواهد بود.

منبع: