مهر بررسی كرد؛ سهم پژوهش در فناوری ارتباطات از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است

روش سئو: دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ به پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از ۱۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان مختص کرده است.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سهم پژوهش در ICT از بودجه سال ۱۴۰۰ که از جانب دولت پیشنهاد شده، در چارچوب اختصاص بودجه به ۴ پژوهشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و یک پارک علم و فناوری دیده شده است.
بودجه پیشنهادی دولت در مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، مبلغ یک هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال (۱۵۹ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان) برای توسعه پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تخمین زده می شود.
مطابق با جدول شماره ۷ بودجه دستگاههای اجرایی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۶۳ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال بودجه هزینه ای می گیرد. این رقم در سال ۹۹ مبلغ ۱۵۰ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال بوده است؛ بودجه تملک دارایی های سرمایه ای این پژوهشگاه هم ۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال است. این در شرایطی است که بودجه مصوب سال ۹۹ این پژوهشگاه در بخش تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ ۶ هزار میلیون ریال بوده است.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار و ۷۶۴ میلیون ریال بودجه هزینه ای به پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۱۸ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال به پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات مختص کرده است. بودجه مصوب پژوهشکده فناوری اطلاعات در سال ۹۹ مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال و بودجه مصوب پژوهشکده فناوری ارتباطات مبلغ ۷ هزار و ۲۷۸ میلیون ریال بوده است. این دو پژوهشکده به ترتیب ۳ هزار و ۳۸۰ میلیون ریال و ۳ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای می گیرند.
در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۸۵ هزار و ۶۰۳ میلیون ریال هم به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات اختصاص یافته است. با عنایت به این که بودجه هزینه ای این پژوهشگاه برای سال ۹۹ مبلغ ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال بوده، این طور تخمین زده می شود که بودجه پژوهشگاه ICT برای سال ۱۴۰۰ تقریباً دو برابر شود.
بودجه این پژوهشگاه در ردیف تملک دارایی های سرمایه ای هم بیشتر از دو برابر شده و از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۹ به ۱۹ هزار میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ می رسد.
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ برای پارک علم و فناوری ICT هم مبلغ ۴۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده که با عنایت به این که در سال ۹۹ بودجه هزینه ای مصوب این پارک، رقم ۸۵۰ هزار میلیون ریال مصوب شد، بودجه این بخش تقریباً به نصف کاهش یافته است.
برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این پارک هم رقم ۵۶ هزار میلیون ریال بودجه برای سال آینده در نظر گرفته شده است که این مبلغ در سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیون ریال مصوب شده بود.
از مبالغ تعیین شده برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) مبلغ ۱۹۳ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال، برای پژوهشکده فناوری اطلاعات مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۶۴ میلیون ریال، برای پژوهشکده فناوری ارتباطات مبلغ ۸ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال و برای پژوهشگاه ICT هم مبلغ ۴۳۵ هزار و ۶۰۳ میلیون ریال بعنوان هزینه عمومی و متفرقه در جدول اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی بر حسب فصول هزینه در نظر گرفته شده است.
هزینه عمومی و متفرقه پارک علم و فناوری ICT هم در این جدول، ۲۰۲ هزار و ۴۹۸ میلیون ریال است.