پژوهشگاه ICT پیش بینی كرد؛ ارزش بازار پهپادها در سال ۲۰۲۰

پژوهشگاه ICT ضمن اشاره به پیشبینی ایجاد بیشتر از ۱۰۰ هزار شغل جدید در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین تا ۵ سال آینده در دنیا، اعلام نمود: پهپادها نقش مهمی در توسعه دیجیتالی کشور خواهند داشت.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، با عنایت به ظرفیت بالای استفاده از پهپادها و سودآوری آنها در کاربردهای مختلف، پژوهشگران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به بررسی استفاده از ظرفیت پهپادها در توسعه دیجیتالی کشور پرداختند. یکی از مهمترین و سودآورترین کاربردهای غیرنظامی پهپادها در آینده، افزایش پوشش مخابراتی است؛ بگونه ای که استفاده از پهپادها را نقطه عطفی در نسل های مخابراتی آینده و همینطور دیجیتالی سازی می دانند. ازاین رو، ظرفیت های پهپادها در بخش های مختلف و به صورت خاص در بخش ارتباطی و شناسایی چالش ها و نیازمندی های توسعه ای آنها جهت بهره برداری داخلی از این فرصت، مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از پهپادها در خیلی از زمینه ها مانند مانیتورینگ، عرضه پوشش مخابراتی بی سیم، سنجش از دور، جستجو و نجات، تحویل کالا، امنیت و دیده بانی، کشاورزی دقیق و بازرسی از زیرساخت های عمرانی به سرعت در حال رشد است. مطابق گزارش های بین المللی، ارزش بازار پهپادها در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۱۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است و پیشبینی شده تا سال ۲۰۲۵ بیشتر از ۱۰۰ هزار شغل جدید در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین ایجاد شود. باآنکه تحقق این ظرفیت ها، نیازمند شناسایی و آماده سازی زمینه های بهره برداری از این حوزه برای مصرف کنندگان در سطوح مختلف است.