تحقیقات جدید نشان داد؛ هوش مصنوعی هم به خواب نیاز دارد!

روش سئو: تحقیقی جدید نشان میدهد سیستم های هوش مصنوعی و شبکه های عصبی نیز برای تضمین ثبات مانند مغز انسان نیازمند خواب هستند.
به گزارش روش سئو به نقل از ساینتیفیک آمریکن، یکی از خاصیت های متمایز ماشین ها آنست که برخلاف انسان ها و موجودات دیگری با سیستم عصبی مرکزی، به خواب نیازی ندارند. اما ممکنست در آینده با پیشرفت فناوری های هوش مصنوعی تستر یا یخچال گاه به گاه نیاز به خواب داشته باشند. این تغییر زمانی به وجود می آید که سیستم های هوش مصنوعی که از مغز تقلید می کنند در طیف وسیعی از دستگاه هایی به کار روند که در کارهای روزانه به ما کمک می کنند. در همین راستا تحقیقی جدید در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس آمریکا انجام شده تا پژوهشگران به درک بهتری از سیستم هایی دست یابند که مانند اعصاب مغز زنده رفتار می کنند. پژوهشگران هنگامیکه مشغول توسعه شبکه های عصبی شبیه به انسان و دیگر سیستم های زیستی بودند، متوجه این مساله شدند. آنها مشغول بررسی واکنش این شبکه های شبیه سازی شده به آموزش با دیکشنری بدون نظارت انسان بودند. در این نوع فعالیت شبکه های عصبی بدون دسترسی به مثال های پیش فرض، اشیا را طبقه بندی می کردند. تصور کنید انبوهی از تصاویر حیوانات کمیاب به یک کودک نشان داده شود واز بخواهیم تا حیوانات مشابه را دسته بندی کند. ممکنست کودک بز کوهی را نشناسد اما به طور قطع آنرا دسته ای جدا از شیر یا پنگوئن ها قرار می دهد. شاید برای آموزگان تعجب برانگیز نباشد که شبکه های عصبی شبیه سازی شده نیز مانند کودکان بعد از دوره های طولانی یادگیری، بی قرار یا ناپایدار شوند. با این وجود وقتی شبکه های مذکور در حالتی شبیه امواج مغزی هنگام خواب قرار گرفتند، باردیگر تثبیت شدند. این عمل مانند آنست که شبکه های عصبی به خوابی طولانی فرو روند. قرار دادن شبکه های عصبی در وضعیت شبیه سازی شده خواب، آخرین چاره برای تثبیت آنها بود. قبل از این مشخص بود خیلی از تصاویری که این شبکه ها ارائه می کردند حاکی از توهم است. این نتایج نشان میدهد امواج خواب آرام در سیستم های هوش مصنوعی و طبیعی به ایجاد ثبات عصب ها و اجتناب از توهم منجر می شوند. البته باید توجه داشت وضعیت خواب در هوش مصنوعی با آنچه که هنگام خاموش شدن کامپیوتر اتفاق می افتد، متفاوت می باشد.

منبع: