در یكسال گذشته؛ ۴۱۲ میلیون حمله بدافزاری شناسایی و خنثی شد

به گزارش روش سئو طبق اعلام وزارت ارتباطات، حافظان مرزهای سایبری در مرکز ماهر، سال قبل ۴۱۲ میلیون حمله بدافزاری را شناسایی و خنثی کردند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عرضه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه تحقق شعار «ایران هوشمند»، تلاشهای حافظان مرزهای حریم سایبری مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای کامپیوتری (ماهر) سازمان فناوری اطلاعات، برای مقابله با حملات و آلودگی های بدافزاری را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش با تکیه بر شعار «حفاظت از مرزهای سایبری گامی به سمت ایران هوشمند»، اعلام شده است: با پیشرفت فناوری و توسعه فضای مجازی، مرزهای فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیداکرده است و حفاظت از آن به مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است. این مرکز در طول یک سال قبل بیشتر از ۵۶ میلیون آلودگی بدافزاری را با سامانه های ویژه بدافزار کشف کرده است. همینطور ۳۷ میلیون حمله بدافزاری از داخل و ۳۷۵ میلیون حمله بدافزاری از خارج کشور و در مجموع ۴۱۲ میلیون حمله بدافزاری در تله های بدافزاری مرکز ماهر افتاده و ناکام مانده اند. این یعنی روزانه بیشتر از یک میلیون حمله بدافزاری شناسایی و خنثی شده است. این دفاع بزرگ حاصل تلاش بی وقفه حافظان مرزهای سایبری کشور در مرکز ماهر است تا زیرساخهای حیاتی فضای مجازی کشور از گزند صدمه مصون بماند و مردم با آرامش از خدمات فناوری اطلاعات و فضای مجازی استفاده کنند.