از روز گذشته؛ مهلت مذاكره برای فروش تیك تاك به اتمام رسید

روش سئو: با وجود به انتها رسیدن مهلت فروش اپ تیک تاک به شرکت های آمریکایی، بنظر می رسد هنوز مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، روز گذشته مهلت شرکت بایت دنس برای تعیین تکلیف فروش اپلیکیشن تیک تاک به اتمام رسید. این درحالی است که هنوز هیچ اخباری درباره وضعیت فروش این اپ چینی به شرکت های آمریکایی اورکل و والمارت منتشر نشده است. این درحالی است که بلومبرگ و رویترز به نقل از منابع ناشناس اعلام نموده اند شرکت بایت دنس و دولت آمریکا به مذاکرات درباره این اپ اشتراک گذاری ویدئو ادامه می دهند. هیچ یک از طرفین اظهار نظر علنی در این زمینه نکرده است، بدین سبب احیانا مهلت جدیدی تعیین نخواهد شد. از طرف دیگر کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا می تواند ممنوعیتی مقابل شرکت اجرا نماید.

منبع: