افق زمین از منظر فضا

ایستگاه فضایی بین المللی بتازگی در حساب كاربری خود در اینستاگرام تصویری از افق زمین منتشر نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، تصویر افق زمین در صورتیکه ایستگاه فضایی بین المللی در بالای اقیانوس آرام در سواحل شیلی در حال چرخش بود، ثبت شده است.
در قسمت بالای عکس، قسمتی از آزمایشگاه فضایی کیبو و تاسیسات تابش آن که جایی برای انجام آزمایش های خارجی برای درک تأثیرات تابش فضا و دمای شدید بر روی انواع مواد است، قرار دارد.
آزمایشگاه فضایی کیبو(Kibo laboratory )، قسمتی از ایستگاه فضایی بین المللی است که توسط آژانس پژوهش های هوافضای ژاپن طراحی و تولید شده است. آزمایشگاه فضایی کیبو، بزرگترین قطعه از قطعات طراحی شده برای ایستگاه فضایی بین المللی است و در سال ۲۰۰۸ میلادی به بهره برداری کامل رسید.