براساس پیش بینی مدیران فناوری ؛ مهمترین فناوری های سال آینده

به گزارش روش سئو نظرسنجی مدیران فناوری و اطلاعات شركت ها نشان داده است هوش مصنوعی، ۵G و اینترنت اشیا از مهمترین فناوری های سال آینده میلادی هستند.
به گزارش روش سئو به نقل از انجمن مهندسان برق و الکترونیک جهان، نتایج تحقیق IEEE میان مدیران ارشد اطلاعات و مدیران ارشد فناوری شرکت هایی در آمریکا، انگلیس، چین، هند و برزیل انتشار یافته است. این تحقیق درباره مهم ترین فناوری های ۲۰۲۱ میلادی، تأثیر کووید۱۹ بر سرعت همخوانی شرکت ها با فناوری ها انجام شده است. مهمترین فناوری ها و چالش ها در ۲۰۲۱ میلادی حدود یک سوم شرکت کنندگان در این تحقیق (۳۲درصد) معتقدند هوش مصنوعی مهمترین فناوری سال آینده میلادی خواهد بود. در این میان ۲۰ درصد به فناوری ۵G و ۱۴ درصد به اینترنت اشیا در این حوزه اشاره کرده اند. به اعتقاد مدیران ارشد اطلاعات و فناوری، بخش های تولید(۱۹ درصد پاسخگویان)، خدمات درمانی(۱۸ درصد)، سرویسهای مالی(۱۵ درصد) و آموزش(۱۳ درصد) صنایعی هستند که در ۲۰۲۱ میلادی تحت تأثیر تکنولوژی های جدید قرار خواهند گرفت. همزمان بیشتر از نصف این مدیران (۵۲ درصد) معتقدند مهمترین چالش در ۲۰۲۱ میلادی دست و پنجه نرم کردن با وجوه مختلف احیای کسب و کار بعد از کووید۱۹ است. در این میان ۲۲ درصد پاسخگویان معتقدند چالش اصلی ساختار دائم دورکاری و کار در دفاتر اداری است. از طرفی ۱۷ درصد به بازگشایی واحدها و بازگشت به کسب و کار و ۱۳ درصد مدیریت دورکاری دائم بعنوان مهمترین چالش های بعد از کووید۱۹ اشاره کرده اند. با این وجود ۱۱ درصد دیگر از شرکت کنندگان، تهدیدهای امنیت آنلاین برای کارمندان دورکار را بزرگترین چالش سال آینده میلادی عنوان کرده اند. سرعت گسترش فناوری ها در بحبوحه شیوع کووید۱۹ در این میان ۵۵ درصد مدیران شرکت کننده در تحقیق معتقدند شیوع کووید۱۹ همخوانی با ابر رایانشی را سرعت بخشیده است. ۵۲ درصد هم به سرعت همخوانی ۵G اشاره کرده اند. اما ۵۱ درصد آنان سرعت همخوانی هوش مصنوعی و ماشین یادگیری را از نتایج شیوع کووید۱۹ می دانند. در این تحقیق ۳۵۰ مدیر ارشد اطلاعات یا مدیر ارشد فناوری شرکت کرده اند.