با حكم رئیس پژوهشگاه ICT ؛ رئیس مركز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی انتخاب شد

به گزارش روش سئو رئیس مركز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حكم رئیس این پژوهشگاه انتخاب شد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، وحید یزدانیان در حکمی علی اصغر انصاری را به سمت رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب نمود. در متن این حکم بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای محققان هوش مصنوعی کشور بخصوص در زمینه داده و ابزار پردازش و عرضه خدمات، تاکید گردیده است. در همین حال اهتمام به ساماندهی و ایجاد قوام ساختاری مرکز فوق در پژوهشگاه ICT، تهیه محتوای کاربردی، ملموس و فاخر با هدف فرهنگ سازی کاربردهای هوش مصنوعی برای آحاد جامعه و هم استخراج زمینه های عرضه خدمات به کلیه بخش های کشور با اولویت دهی به فعالان بخش خصوصی بعنوان اهم انتظارات مدنظر است. توسعه چارچوب همکاری و تفاهمات با دانشگاه های شاخص کشور و استفاده از ظرفیت آنها در شکل گیری مرکز فوق برای تبدیل شدن به قطب تأثیرگذار علمی در زمینه هوش مصنوعی از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده برای مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی است. علی اصغر انصاری معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و سمت مشاور معاون وزیر ارتباطات را در کارنامه دارد. به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی بهمن ماه سال قبل با همکاری وزارت علوم و مشارکت دانشگاه های شریف، تهران و امیرکبیر در پژوهشگاه ارتباطات افتتاح شد.

منبع: