مهلت ۱۵ روزه برای توافق تیك تاك با اوركل

تیك تاك ۱۵ روز اضافی مهلت دارد تا برای همكاری با اوركل و والمارت به توافق برسد.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، دولت مهلتی ۱۵ روزه به بایت دنس داده تا عملیات واگذاری تیک تاک به شرکت های آمریکایی را تکمیل کند. تحت فشار دولت آمریکا، شرکت بایت دنس مذکراتی با اورکل و والمارت شروع کرد تا قسمتی از فعالیت ها و سهام تیک تاک در آمریکا را به آنها واگذار کند. اما اسناد دادگاه نشان داد تیک تاک تا ۲۷ نوامبر فرصت دارد تا به توافقی با دو شرکت آمریکایی برسد. روز پنج شنبه نیز وزارت خزانه داری آمریکا اعلام نمود کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا مهلتی ۱۵ روزه برای اجرای توافقنامه در نظر گرفته تا دو طرف فرصت کافی برای همخوانی با قوانین داشته باشند.