در جشنواره شهید رجایی؛ وزارت ارتباطات دستگاه برتر اجرایی كشور شد

به گزارش روش سئو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جشنواره شهید رجایی بعنوان دستگاه برتر اجرایی برگزیده و توسط رئیس جمهوری تقدیر گردید.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، حسن روحانی رئیس جمهور با اهدای لوح تقدیر به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را برای سومین سال پی در پی بعنوان دستگاه «برتر» اجرایی معرفی نمود. رئیس جمهور بامداد امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در انتها جلسه هیات دولت، با اهدای لوح از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان دستگاه برگزیده در خدمت رسانی قدردانی نمود و توضیح داد که سال جاری به علت شیوع بیماری کرونا، جشنواره شهید رجایی به شکل سال های قبل برگزار نشده و تقدیر از دستگاه های برگزیده در خدمت رسانی به شکلی محدود انجام شده است. اتصال روستاها به اینترنت، افزایش پهنای باند شبکه ارتباطی کشور، پیشرفت در اجرای دولت الکترونیکی و توسعه برنامه ی فضایی ایران و توجه به حقوق مشترکین از مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بوده است.