در پژوهشگاه فضایی ایران؛ آزمون كاركردی ماهواره پارس ۱ با موفقیت انجام شد

به گزارش روش سئو آزمون كاركردی ماهواره پارس ۱ توسط پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با موفقیت به انجام رسید و صحه گذاری شد.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان فضایی ایران، حامد بابائی رئیس پژوهشکده سامانه های ماهواره با بیان خبر صحه گذاری موفق آزمون کارکردی ماهواره «پارس ۱» اظهار داشت: در این آزمون که با حضور نمایندگان سازمان فضایی ایران در مرکز تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد، کارکرد تمام تجهیزات ماهواره شامل ارتباطات مخابراتی در باندهای S، X و UV، دوربین های MS، SWIR و TIR و… صحه گذاری شد. وی با اشاره به اینکه پیش از این، آزمون های عملکردی مدل تجمیع شده ماهواره «پارس ۱» و همینطور آزمون سازگاری الکترومغناطیس عملکردی در ماه گذشته با موفقیت انجام پذیرفته بود، اضافه کرد: بعد از انجام موفق این آزمون و کسب نتایج مطلوب منطبق بر استانداردهای موجود، آزمون های محیطی شامل آزمون های سازه ای (مشخصات جرمی، هم راستایی و ارتعاشات) و آزمون خلا حرارت برنامه ریزی شده است.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، ماهواره «پارس ۱» یک ماهواره عملیاتی سنجشی با ماندگاری بیشتر از ۲ سال است که در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار می گیرد. در این ماهواره از پیشرانش گاز سرد استفاده خواهد شد و مأموریت اصلی آن تصویربرداری است. این پروژه در قسمت زیرسیستم ها و بخش های اصلی، با همکاری شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های مطرح کشور و پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده است.