سازمان فضایی ایران منتشر كرد؛ نتایج داده های ماهواره ای از حداكثر دمای ماهیانه زمین در سطح كشور

به گزارش روش سئو سازمان فضایی ایران نتایج داده های ماهواره های سنجش از دور از حداكثر دمای سطح زمین در كشور (مربوط به مردادماه سال ۹۹ ) را منتشر نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با عنایت به اهمیت نقشه حداکثر دمای ماهیانه سطح زمین در دستیابی به الگوهای حرارتی در سطح کشور، مبادرت به پایش تصاویر ماهواره های سنجش از دور برای دریافت نتایج مربوط به دمای سطح زمین کرده است. این طرح به منظور بررسی و مقایسه دقیق این نوع از دما امسال و سال های گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره ای مادیس به دست آمده است. در این طرح نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در مرداد ماه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مورد پایش و مقایسه قرار گرفته است.

طبق داده های به دست آمده در این نقشه ها بالاترین سطوح گرمایی در مرداد ماه، مربوط به بخش هایی از استان های خوزستان، کرمان، یزد، ایلام، خراسان جنوبی، اصفهان و سیستان و بلوچستان است که با رنگ صورتی نشان داده شده است. دمای مناطق مذکور بیشتر از ۵۷ درجه سانتی گراد است.

منبع: