ابداع متد جدیدی كه برگ گیاهان رو به انبارهای مواد مغذی تبدیل می كند

به گزارش روش سئو كاروتنوئیدها گروهی از رنگدانه های طبیعی موجود در گیاهان هستند كه در پیشگیری از جذب نور اضافی در برگ گیاهان نقش بسیار مهمی دارند و سبب ایجاد رنگ های زرد تا قرمز در گل ها و میوه ها می شوند تا حیوانات برای گرده افشانی به آنها جذب شوند و دانه های آنها را پراكنده كنند. نمونه بارز آن هم بتاكاروتن موجود در هویج و لیكوپن موجود در گوجه فرنگی است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، انسان و حیوانات باید با مصرف میوه، سبزیجات و غلات در برنامه غذایی خود مواد مغذی موجود در آنها را که بعنوان منبع آنتی اکسیدان های ویتامین A شناخته می شوند، به بدن برسانند. گرچه کلروپلاست های بافت های سبز حاوی کاروتنوئیدها هستند اما بیشترین ترکیبات در اندامک های سلولی به نام کروموپلاست های بوجود آمده از کلروپلاست ها در گل ها و میوه ها رخ می دهد. این تغییر در زمان رسیدن میوه و سبزیجات، مانند گوجه فرنگی از رنگ سبز(هنگامی که فقط کلروپلاست دارند) به رنگ قرمز (هنگامی که کلروپلاست ها به کروموپلاست تبدیل می شوند) تغییر می کند. با این حال، کلروپلاست های موجود در برگ ها به صورت کلی به کروموپلاست تغییر نمی کنند.
حال محققان شورای تحقیقات ملی اسپانیا در مطالعه اخیرشان به رهبری “مانوئل رودریگز-کانسپسین”(Manuel Rodríguez-Concepción) یک استراتژی امیدوارکننده را برای بهبود فواید تغذیه ای محصولات زراعی و افزایش ظرفیت گیاهان برای تولید و ذخیره کارتنوئیدها عرضه کرده اند.
در این مطالعه آنها تغییر کنترل شده کلروپلاست ها(اندامک هایی که عملیات فتوسنتز را در برگ های گیاه انجام می دهند) به کروموپلاست ها (اندامک های تخصصی در تولید و ذخیره خیلی از کاروتنوئیدها) بررسی نموده اند. این مطالعه دیدگاه های جدیدی را برای بهبود مواد مغذی محصولات زراعی و تولید پایدار کاروتنوئیدهای مورد استفاده در صنایع آرایشی، دارویی و غذایی بوجود می آورد.
“بریاردو لورنته”(Briardo Llorente) نویسنده ارشد این مطالعه اظهار داشت: به صورت کامل و دقیق معلوم نیست که چگونه تبدیل کلروپلاست ها به کروموپلاست ها انجام می شود اما ما حالا دریافته ایم که نقطه شروع، تضعیف توانایی کلروپلاست ها در انجام فتوسنتز است. بعد از این مرحله، فقط لازم است تا تولید کاروتنوئیدها فعال شود تا این کار پیچیده صورت گیرد. دو مرحله از این فرایند به صورت طبیعی در گل ها و میوه ها رخ می دهد.
این مطالعه نشان داده است که با تحریک تولید فیتوئین، ترکیبی که در آن انواع مختلف کاروتنوئیدها ایجاد می شود، محققان می توانند این کار تبدیل تبدیل کلروپلاست ها به کروموپلاست ها را در برگ ها انجام دهند. تشکیل فیتوئین به تبدیل مصنوعی کلروپلاست ها به کروموپلاست ها منجر می شود.
“مانوئل رودریگز-کانسپسین” اظهار داشت: آزمایشات ما برای نخستین بار نشان داده است که وقتی سطح فیتوئین از آستانه مشخصی فراتر رود، ظرفیت فتوسنتزی را که مشخصه کلروپلاست های برگ است، تضعیف می کند. بعد از آن، تبدیل فیتوئین به کاروتنوئیدها سبب می شود که کلروپلاست های ضعیف شده به کروموپلاست تبدیل گشته و مقادیر زیادی از این مواد مغذی سالم جمع شوند.
یافته های این مطالعه همینطور نشان داده است که از بین رفتن ظرفیت فتوسنتز و سنتز کاروتنوئیدها نه تنها یک پیامد بلکه یک اجبار برای انتقال از کلروپلاست ها به کروموپلاست ها هم به حساب می آید. این تحقیق روشی را که پتانسیل عظیم برای افزایش ارزش غذایی برگ ها و سایر قسمت های سبز گیاهان دارد، عرضه کرده است.