مبارزه با دی ان ای ویروسی با یك مكانیسم نوین

روش سئو: عفونت ویروسی شامل تركیب دی. ان. ای ویروسی در سلول میزبان، تكثیر آن ماده و انتشار ویروس های جدید است. طی اتصال و نفوذ، ویروس خودرا به سلول میزبان متصل و مواد ژنتیكی خودرا به داخل آن تزریق می كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، این ماده خارجی با وارد شدن به مایع درون سلولی، مکانیسم دفاعی معروف به مسیر “cGAS-STING” را به وجود می آورد. پروتئین چرخه ای سنتاز موسوم به “GMP-AMP” که در داخل مایعات نیز یافت می شود، به دی. ان. ای مهاجم متصل می شود تا یک مولکول دیگر بسازد. بدین سبب این پروتئین به پروتئین دیگری بنام “STING”متصل می شود و پاسخ ایمنی التهابی به وجود می آورد.
بعضی اوقات مواد موجود در درون مایع و در تماس با پروتئین cGAS از ویروس ایجاد نمی گردد بلکه از خود سلول ایجاد می شود بعنوان مثال پارگی هسته بطور تصادفی رخ می دهد و وقتی این اتفاق بیفتد، مسیر cGAS-STING فعال نمی گردد.
چگونگی تنظیم فعالیت CGAS در مقابل خود دی. ان. ای و محافظت در مقابل پاسخ های احتمالی خود-التهابی، یک سؤال اساسی بیولوژیکی است و همانند یک رمز و راز باقی مانده است. دانشمندان مؤسسه پلی تکنیک فدرال لوزان در یک مطالعه جدید، مکانیسم اساسی پشت این مساله را کشف کردند. آنها دریافتند که پروتئین کوچکی بعنوان “باف”(BAF) با اتصال به دی. ان. ای غیرفعال نقش مهمی ایفا می کند، باف مانع انجام عملیات پروتئین cGAS می شود در نتیجه مسیر cGAS-STING را در مسیرهای خود متوقف می کند.
باف هسته سلول را تقویت می کند و پوشش هسته ای را به دی. ان. ای موجود در خودش متصل می کند. آزمایشات نشان داده اند هنگامی که این پروتئین از سلول های آزمایشگاهی خارج می شود، هسته متلاشی می شود. این پارگی ماده ژنی را درون مایعات داخل سلولی آزاد می کند و مسیر cGAS-STING را مورد هدف قرار می دهد.
با وجود اینکه دلیلهای مختلفی مانند اعمال فشار مکانیکی در شکستگی هسته نقش دارند اما پژوهشگران این مطالعه اعلام کردند که تنها یکی از این روش ها با از بین بردن پروتئین باف پاسخ ایمنی به وجود می آورد. بدین سبب می توان نتیجه گرفت که باف نقش مهمی در جلوگیری از حمله سلول به دی. ان. ای خودش دارد.
“ماریلنا ویچنوسکی”(Marilena Wischnewski ) یکی از نویسندگان اصلی مقاله اظهار داشت: نقش مهار کننده پروتئین از اهمیت حیاتی برخوردارست. بااینکه مسیر cGAS-STING به بدن کمک می نماید تا در مقابل عفونت ها روبرو شود، اما باید آنرا نیز بررسی کرد. هسته ها گاه به گاه پاره می شوند، اما سلول ها می توانند لطمه را ترمیم کنند.

منبع: