با همكاری مشترك محققان؛ برآورد خسارات انفجار بیروت با داده های ماهواره ای

روش سئو: دانشمندان با انتشار تصاویر ماهواره ای در تلاش هستند تا جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد حجم و میزان خسارات وارده به شهر بیروت را بعد از انفجار مهیب این شهر ممكن كنند.

به گزارش روش سئو به نقل از اسلش گیر، بااینکه ویدئوهای انتشار یافته از انفجار هفته قبل شهر بیروت اطلاعات زیادی را در این حوزه در اختیار نهادهای مسئول گذاشته، اما داده های ماهواره ای برآورد دقیق تری در این حوزه به دست می دهد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از تصاویر ویدئویی و تجهیزات فنی، انفجار مهیب بیروت قدرتی برابر با یک زلزله ۳.۳ تا ۴.۵ ریشتری داشته است.
محققان فعال در ناسا و پژوهشگران سنگاپوری با همکاری یکدیگر از تصاویر ماهواره ای و داده های ویدئویی برای تهیه یک نقشه جامع از میزان خسارات وارده به بندر بیروت بهره گرفته اند. در این نقشه مناطقی که پس از انفجار لطمه دیده اند مشخص شده و برای مناطق به شدت لطمه دیده از رنگ قرمز و برای مناطق کمتر لطمه دیده از رنگ زرد استفاده شده است.
دقت این نقشه ۳۰ متر به ازای هر پیکسل رنگی است و در آینده از آن برای بصری سازی خسارت های وارده، کمک به نهادهای دولتی و سازمان های امدادی بمنظور یاری رسانی مناسب و اولویت بندی دقیق منابع استفاده خواهد شد.