تخمین قدرت انفجار بیروت از روی لباس عروس لبنانی!

یك فیزیكدان با بهره گیری از فیلم عروسی یك عروس لبنانی، هنگام وقوع انفجار بیروت، مبادرت به محاسبه انرژی آزاد شده از این انفجار از روی میزان جابجایی لباس بلند این عروس كرده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، انفجار اخیر بیروت جهان را شوکه کرد و خیلی از جوامع را متاثر کرد. اما در بین اخبار انتشار یافته از این حادثه، ویدئویی انتشار یافته است که عکاسی و تصویربرداری از یک عروس و داماد را نشان میدهد که تحت تاثیر این انفجار قرار می گیرند.
حالا یک فیزیکدان به نام “لوئیس باتالها” می گوید می تواند با بهره گیری از میزان جابجایی لباس عروس، انرژی انفجار بیروت را محاسبه کند که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
وی می گوید: در واقع می توان با بهره گیری از جابجایی لباس عروس، انرژی انفجار بیروت را تخمین زد. برای اینکه موج انفجار بوسیله فشرده سازی ها و رفع فشارهای مولکول های هوا پخش می شود.
در اینجا چگونگی محاسبه و تخمین انرژی انفجار بیروت توسط “باتالها” آمده است: انرژی آزاد شده توسط یک گاز در حال گسترش در یک جهت، E = Fd = PAd = PΔV است. برای محاسبه حجم جابجایی(ΔV) از جابجایی لباس عروس حدودا ۲ متری استفاده می نماییم. این بدان مدلول است که حجم پوسته کروی هوای جابجا شده، ΔV= ۴πd²r =۴π(۱۴۰۰m)²(۲m) است.
“باتالها” با در نظر گرفتن این محاسبات، انرژی این انفجار را برابر با تقریباً ۱۰۰ تن TNT برآورد کرده است.
این روش توسط “انریکو فرمی”(Enrico Fermi) برای تعیین انرژی نخستین انفجار بمب اتم استفاده شده است. او چند تکه کاغذ را در هوا پرتاب کرد و جابجایی آنها را اندازه گرفت و بدین ترتیب انرژی انفجار اتمی ترینیتی در سال ۱۹۴۵ را معادل انفجار ۲۰ کیلوتن TNT تخمین زد.
یکی از دنبال کنندگان “باتالها” در واکنش به سخنان وی گفته که فاصله این عروس از “نقطه صفر زمین” معین نیست و این فیزیکدان نیز پاسخ داده که به لطف یک تابلو در فروشگاه پشت سر این عروس، توانسته دریابد که این عروس در کجای بیروت قرار دارد.
وی اظهار داشت: این گونه محاسبه کردم که عروس از نقطه صفر زمین ۱۴۰۰ متر فاصله داشته است.
از نظر انفجارهای هسته ای و سایر بمب های بزرگ، اصطلاح “نقطه صفر زمین” که بعنوان “نقطه صفر سطح” نیز شناخته می شود، نقطه ای از سطح زمین را که نزدیک به یک انفجار است، توصیف می کند. در صورتیکه انفجار بالای سطح زمین اتفاق افتد، صفر زمین به نقطه ای از زمین که مستقیماً زیر انفجار هسته ای است اشاره می کند و گاهی اوقات “مرکز فشار خون” نیز نامیده می شود.
معمولا اصطلاح “نقطه صفر زمین” همین طور در ارتباط با زمین لرزه، همه گیری و سایر بلایا مورد استفاده قرار می گیرد تا نقطه شدیدترین لطمه یا ویرانی را مشخص نماید. این اصطلاح از اصطلاح نقطه صفر متمایز است، برای اینکه دومی می تواند در هوا، زیر زمین یا زیر آب واقع شود.