در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد؛ طراحی محصولی فناورانه برای كاهش سطح ارتعاشات ماهواره

روش سئو: ایزولاتور غیرفعال برای كاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به ماهواره در پژوهشكده سامانه های ماهواره طراحی و ساخته شده و بعنوان اختراع به ثبت رسید.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حامد بابائی رئیس پژوهشکده سامانه های ماهواره در اینباره اظهار داشت: متخصصان و محققان این پژوهشکده موفق به طراحی و ساخت « ایزولاتور غیرفعال برای کاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به ماهواره» شده اند که در مرکز مالکیت فکری و اداره ثبت اختراعات هم به ثبت رسیده است. وی توضیح داد: تجهیزات فضایی مورد استفاده در ماهواره ها، به دلیل حساسیت و دقت بالا در عملکرد، احتیاج به مراقبت های ویژه و فراهم آوردن شرایط ایمن در مقابل ارتعاشات منتقل شده دارند. بابایی با اشاره به اینکه بحرانی ترین زمان ممکن برای سازه ماهواره و تجهیزات فضایی آن، لحظه پرتاب ماهواره است که بیشترین ارتعاشات به ماهواره در این زمان منتقل می شود، تصریح کرد: یکی از بهترین روش های ممکن برای کاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به تجهیزات فضایی، استفاده از سامانه ایزولاتور برای فیلترینگ ارتعاشات وارده شده از سوی پرتابگر به ماهواره است. رئیس پژوهشکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران تصریح کرد: در این اختراع، یک سامانه ایزولاتور غیرفعال برای ماهواره طراحی شده که به کمک آن سطح ارتعاشات وارد شده به نقاط مختلف ماهواره تا ۸۰ درصد کاسته می شود. غیرفعال بودن سامانه طراحی شده، سبب افزایش چشم گیر قابلیت اطمینان ایزولاتور می شود که همواره یکی از مهم ترین دغدغه های پروژه های فضایی است. وی ادامه داد: نتایج تست های تجربی بر این سامانه ایزولاتور نشان می دهند که سامانه طراحی شده به خوبی، ارتعاشات فرکانس بالای وارد شده به ماهواره را که همواره یکی از مهم ترین عامل های تخریب در تجهیزات فضایی است، در راستاهای طولی و جانبی فیلتر می کند و سبب کاهش قابل قبولی در سطح ارتعاشات اتفاقی وارد بر تجهیزات فضایی ماهواره می شود.