دانشمندان مبانی نظریه نسبیت عام اینشتین را تأیید كردند

به گزارش روش سئو نظریه گرانش اینشتین – نظریه نسبیت عام – مبتنی بر كلیت سقوط آزاد است كه مشخص می كند همه اشیاء/اجرام به صورت یكسان در یك میدان گرانشی خارجی شتاب می گیرند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، حالا یک تیم بین المللی از دانشمندان مبانی کلیت سقوط آزاد را تأیید کرده اند. نظریه نسبیَت دو نظریه اصلی و معروف نسبیت خاص و نسبیت عام آلبرت اینشتین را در بر می گیرد. ایده اصلی این نظریه آن است که زمان و فضا با هم مرتبط هستند، نه جدا از هم و ثابت.
دانشمندان با استفاده از یک تلسکوپ رادیویی می توانند سیگنال تولیدشده توسط تپ اخترها را که نوعی ستاره نوترونی هستند، با دقت مشاهده کنند و اعتبار نظریه گرانش اینشتین را برای این اجرام خود-جاذبه (self-gravitating) آزمایش نمایند. محققان طی این مطالعه به صورت خاص سیگنال های تپ اختری به نام “PSR J0337 1715” را که توسط “تلسکوپ رادیویی بزرگ نانجای”(large radio telescope of Nançay) در فرانسه ثبت شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
PSR J0337 + 1715 یک سیستم سلسله مراتبی از سه ستاره (یک سیستم ستاره ای سه گانه) است که در آن یک ستاره دوگانه متشکل از یک تپ اختر رادیویی میلی ثانیه ای و یک کوتوله سفید است که آن کوتوله سفید هم خود در یک مدار ۳۲۷ روزه با یک کوتوله سفید قرار دارد. این سیستم به محققان این امکان را می دهد تا آزمایشی را برای چگونگی نحوه تأثیر کشش گرانشی کوتوله سفید بیرونی بر تپ اختر که خود دارای جاذبه قوی و کوتوله سفید درونی است، انجام دهند.
طی این مطالعه این اندازه گیری ها توسط یک تیم از محققان دانشگاه منچستر، رصدخانه پاریس، مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه، آزمایشگاه فیزیک و شیمی محیط و فضا و موسسه اخترشناسی رادیویی ماکس پلانک انجام شد.
مشاهدات انجام شده بر روی تپ اختر J0337 + 1715 نشان داد که این تپ اختر به دور ۲ ستاره کوتوله سفید که دارای یک میدان گرانشی بسیار ضعیف تر هستند، می چرخد. کلیت اصل سقوط آزاد بیان می کند که دو شیء که در یک میدان گرانشی افتاده اند، شتاب یکسانی را به صورت مستقل از ترکیب خود تجربه می کنند.
با این وجود بعضی از نکات مانند ناهماهنگی بین مکانیک کوانتومی و نسبیت عام یا احتمال وجود ماده تاریک و انرژی تاریک در ترکیب جهان سبب شده است که خیلی از فیزیکدانان باور داشته باشند که نسبیت عام و در نهایت نظریه گرانش امکان دارد وجود داشته باشد.
دکتر “گیلام ویسین” (Guillaume Voisin) از دانشگاه منچستر که هدایت این تحقیق را بر عهده داشت، اظهار داشت: این تپ اختر پرتویی از امواج رادیویی را منتشر می کند که در فضا می چرخند. در هر چرخش، این تپ اختر پرتویی از نور رادیویی بوجود می آورد که با دقت بالایی توسط تلسکوپ رادیویی نانجای (large radio telescope of Nançay) ضبط می شد. با حرکت تپ اختر در مدار خود، زمان ورود نور به زمین تغییر می کند.
این اندازه گیری دقیق و الگوبرداری ریاضی و محاسبه زمان ورود با دقت در مقیاس نانو ثانیه است که به دانشمندان امکان می دهد با دقت بسیار بالا حرکت ستاره را شناسایی کنند.
طی این مطالعه محققان نشان دادند که میدان گرانشی شدید این تپ اختر نمی تواند بیشتر از ۱.۸ قسمت در میلیون (با سطح اطمینان ۹۵ درصد) از پیشبینی نسبیت عام اینشتین متفاوت باشد و ازاین رو نتایج این مطالعه از نظریه نسبیت عام اینشتین پشتیبانی می کند.