ثبت ویدئوی آهسته از حركات مولكول ها با سرعت ۱۶۰۰ فریم بر ثانیه

روش سئو: پژوهشگران ژاپنی موفق شدند ویدئوی آهسته حركات تك مولكول ها را با سرعت ۱۶۰۰ فریم بر ثانیه ثبت كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از نیواطلس، دنیای اتم ها و مولکول ها برای مطالعه دشوار است. نه فقط به سبب کوچک بودن آنها بلکه به سبب اینکه رخدادهای در رابطه با مولکول ها و اتم ها بسیار سریع اتفاق می افتد.
حال، پژوهشگران دانشگاه توکیو، یک ویدئوی حرکت آهسته از حرکات تک مولکول را با سرعت ۱۶۰۰ فریم بر ثانیه ثبت کرده اند.
معمولا وقتی صحبت از مشاهده اشیاء ریز می شود، وضوح دوربین به معنای “وضوح فضایی”(تعداد پیکسل های بصری که دستگاه می تواند ثبت کند) می شود.
از این گذشته، هرچه پیکسل بیشتر باشد، تصویر واضح تر است. اما وضوح زمانی هم از اهمیت بالایی برخوردارست و می توان فریم ها را مانند پیکسل ها در زمان تصور کرد.
بنابراین، هرچه تعداد آنها در ویدئو بیشتر باشد، حرکات واضح تر دیده می شود.
در این پروژه، پژوهشگران ژاپنی از “میکروسکوپ الکترونی عبوری”(TEM) با دوربینی با وضوح زمانی بالا به نام “DED” استفاده کردند.
این خاصیت ها به فریم ها اجازه داد به سرعت هزار و ۶۰۰ بر ثانیه برسند. این میزان ۱۰۰ برابر بیشتر از مطالعات قبلی است.
متاسفانه این تجهیزات یک مشکل بزرگ دارد که نویز دارند. برای غلبه به این مشکل، پژوهشگران ویدئو نهایی را با بهره گیری از الگوریتم های تخصصی پاکسازی کردند.
در این ویدئو شاهد مولکول های “فولرن” هستیم که از ۶۰ اتم کربن که به شکل توپ فوتبال در هم تنیده شده اند، ساخته شده است.
این مولکول ها درون یک نانو لوله کربنی لرزان، در حال حرکت هستند.
نتایج این پژوهش در مجله “Bulletin of the Chemical Society of Japan” منتشر شد.

منبع: