كشف لكه های بزرگ بر روی سطح ستاره های بسیار داغ

به گزارش روش سئو اخترشناسان با استفاده از تلسكوپ های رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) لكه های بزرگی (giant spots) را بر روی سطح ستاره های بسیار داغ پنهان شده در خوشه های ستاره ای كشف كردند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان طی یک مطالعه به این نتیجه رسیده اند که لکه های مغناطیسی بزرگ می توانند روی سطح ستاره های بسیار داغ و کوچک وجود داشته باشند. محققان از تلسکوپ “وی ال تی” در شیلی برای مطالعه نوع خاصی از ستاره یافت شده در یک خوشه ستاره ای دور استفاده کردند و دریافتند که درخشندگی آنها تغییر می کند. این تغییرات ناشی از وجود نقاط داغ و شفاف و روشن در سطح ستاره است. این لکه های بوجود آمده توسط میدان های مغناطیسی همینطور می توانند انفجارهای قدرتمند انرژی را به میزان قابل توجهی قویتر از هر چیزی که در خورشید دیده می شود، منتشر کنند.
در مطالعه اخیر، “یازان مومانی” (Yazan Momany) از موسسه ملی نجوم ایتالیا در پادووا و همکارانش یک نوع جرم آسمانی معروف به “ستاره شاخه افقی دور” را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند که این جرم آسمانی چهار تا پنج برابر گرمتر از خورشید است و جرم آن هم نصف خورشید است.
دکتر مومانی اظهار داشت: این ستاره های گرم و کوچک بسیار خاص هستند، چونکه می دانیم که آنها آخرین مراحل زندگی یک ستاره معمولی را پشت سر می گذارند و بزودی خواهند مرد. در کهکشان ما، این اجرام داغ عجیب و غریب معمولاً با حضور یک ستاره همراه نزدیک در ارتباط هستند.
آنها در خوشه های متراکم ستارگان به نام “خوشه های ستاره ای کروی” (globular clusters) یافت می شوند؛ با این وجود اکثریت قریب به اتفاق این ستارگان افقی دور به تنهایی یافت می شوند. با این وجود با مطالعه سه خوشه مختلف ستاره های کروی، محققان متوجه تغییراتی در میزان روشنایی خیلی از ستارگان افقی دور در خلال چند روز تا چند هفته شدند.

“سایمون زاگیا” (Simone Zaggia)، نویسنده مقاله و ستاره شناس رصدخانه پادووا اظهار داشت: بعد از حذف سایر سناریوها، تنها یک امکان باقی مانده برای توضیح تغییرات روشنایی مشاهده شده آنها وجود داشت. این ستاره ها باید توسط لکه های بزرگ پنهان شده باشند. لکه هایی که در اثر میدان مغناطیسی ایجاد می شوند، در خورشید خودمان هم دیده می شوند؛ باآنکه به جای اینکه تاریک و نسبتاً خنک باشند، لکه های ستاره ای شاخه افقی بسیار روشن تر و گرم تر از سطح ستاره ای اطراف هستند. علاوه بر این لکه های این ستاره های گرم و کوچک بسیار بزرگتر از آن هستند که در خورشید ما دیده می شوند. محققان با مشاهده خوشه های ستاره ای کروی دریافتند این چرخش ستارگان است که سبب تغییر درخشندگی می شود.
یافته های این مطالعه در مجله” Nature Astronomy” منتشر گردید.