در بلژیك؛ دستبندهای مخصوص فاصله گذاری اجتماعی را به كارگران اخطار می دهد

به گزارش روش سئو كارگران بندری در بلژیك به صورت آزمایشی از دستبندهای خاصی استفاده می نمایند كه با زیرپا گذاشتن پروتكل های فاصله گذاری اجتماعی به كاربران اخطار می دهد.

به گزارش روش سئو به نقل از دیلی میل، کارگران بندرآنتورپ در بلژیک دستبندی را آزمایش می کنند که با زیرپا گذاشتن پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی، به آنها اخطار می دهد.
این دستبند RomwareONE نام دارد و توسط شرکت بلژیکی «رومبیت» ساخته شده است. گجت مذکور با استفاده از سیستم UWB مکان دقیق کارگران را ردیابی می کند.

پیش از این، رومبیت حسگرهایی با هدف حفظ ایمنی در بندر نصب کرده تا کارگران در مقابل ماشین آلات سنگین محافظت کند یا اگر فردی در آب افتاد، مکان دقیق آنرا شناسایی کند. حالا شرکت مذکور طراحی فناوری خویش را تغییر داده تا با پروتکل های فاصله گذاری اجتماعی سازگار شود.
سیستم UWB با اندازه گیری مدت زمان ارسال و دریافت سیگنال به یک شی، موقعیت آنرا ردیابی می کند. این سیگنال ها از دستگاه هایی مشابه آنتن ارسال می شود که در سرتاسر محیط بندر نصب شده اند.
دستبند مذکور با این روش شعاعی اطراف هر کاربر در نظر می گیرد و اگر فرد دیگری از این شعاع به کاربر نزدیک تر شود، پیام هشداری به شکل ارتعاش صادر می کند.