معاون وزیر ارتباطات: اینترنت برای ۱۴۳۹ سامانه دانشگاهی مجانی شد

به گزارش روش سئو معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: ترافیك اینترنت برای ۱۴۹۳ سامانه مركز علمی و دانشگاهی به مدت یك ماه آینده مجانی شد.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، ستار هاشمی با اشاره به تمدید یک ماهه ترافیک مصرفی اینترنت دانشجویان و اساتید مراکز علمی مورد تایید وزارت علوم به دنبال فراگیری ویروس کرونا در ایران و مجازی شدن فرآیندهای آموزشی، تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داوطلبانه و بعنوان مسئولیت اجتماعی مبادرت به مجانی کردن پهنای باند مصرفی مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه های علمیه مورد تایید مدیریت حوزه های علمیه و وزارت ارتباطات کرده است. وی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید اخیر معاون اول رئیس جمهور از این وزارتخانه ارزش ریالی این خدمت را بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان عنوان نمود و با دستور آذری جهرمی این سرویس مجانی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. هاشمی تصریح کرد: تابحال اقدامات لازم برای درج اطلاعات ۱۴۹۳ سامانه مرکز علمی و دانشگاهی و پیکربندی اعمال ترافیک مجانی انجام شده است. معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه از مدیران کل استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده است تا همکاری را با واحدهای دانشگاهی داشته باشند خاطرنشان کرد: مراکز علمی که در این حوزه مشکل دارند می توانند مبحث را از راه ادارات کل ICT استانی دنبال کنند. وی تصریح کرد: دریافت اطلاعات فنی سامانه های آموزشی از وزارت ارتباطات در حال تکمیل است و عدم تطابق کامل اطلاعات واصله ی سامانه ها با سامانه های انتهایی که محتواهای آموزشی روی آنها بارگذاری شده می تواند از عوامل اعمال نشدن ترافیک مجانی برای برخی دانشگاه ها باشد. هاشمی اظهار داشت: تعدد اطلاعات واصله برای برخی از مراکز دانشگاهی و درج سرویسهای غیرمرتبط در اطلاعات رسیده از مشکلاتی است که برای حصول نتایج بهتر و جلب رضایت ذینفعان انتهایی باید اصلاح و بروزرسانی شود.