رئیس سازمان فضایی ایران؛ تكالیف فضایی برنامه ششم تا آخر سال انجام می شود

به گزارش روش سئو رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: مأموریت های برنامه ششم توسعه برای تثبیت نقاط مداری و تأمین ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی برای قرار گرفتن در این نقاط مداری، تا آخر سال انجام می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مرتضی براری در جلسه مشترک پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران برای پیشبرد برنامه های فضایی کشور، با ابراز خرسندی از اجرای پروژه ها، بنا بر زمان بندی اعلام شده، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه اقتصادی رو به پایان است و ما باید از فرصت باقیمانه برای انجام برنامه های پیشبینی شده در این برنامه در حوزه علم و فناوری فضایی بهره برده و آنها را به سرانجام برسانیم. معاون وزیر ارتباطات افزود: در برنامه ششم توسعه، مأموریت هایی چون تثبیت نقاط مداری و تأمین ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی برای قرار گرفتن در این نقاط مداری در دستور کار ما بوده که تلاش می نماییم تا آخر سال به انجام رسد. وی اظهار داشت: یکی از تکالیف مهم ما، نهادسازی، فعال سازی و توانمندسازی صنایع و شرکت های دانش بنیان در عرصه فضایی کشور است، به صورتی که حتی صنعت نظارت و صنعت بیمه هم در این عرصه شکل بگیرد. براری با اشاره به نامگذاری سالجاری به جهش تولید، اضافه کرد: در حوزه علم و فناوری فضایی کشور نیز، این مورد مدنظر بوده و بدین منظور موضوعاتی در دست برنامه ریزی و اجرا است، همچون اینکه با استفاده از فناوری فضایی و سنجش از دور، تولیدات کشاورزی و در نتیجه اقتصاد آن ارتقاء یابد. رئیس سازمان فضایی ایران به اهمیت فعالیتهای بین المللی در توسعه فناوری فضایی تاکید و اظهار داشت: حالا، با عنایت به دستاوردهای فضایی در کشور، برخی کشورهای منطقه اعلام آمادگی کرده اند که برای توسعه برنامه های فضایی خود از توانمندی های ایران استفاده کنند. در این نشست حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران هم خواهان این شد که دو مجموعه پژوهشگاه و سازمان فضایی ایران متحد با یکدیگر، هم پیمان و هم قسم شوند تا با همدلی و انسجام و همت و تلاش بیشتر، برنامه های تدوینی در عرصه توسعه فناوری های فضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به خوبی و بنا بر زمان بندی های صورت گرفته به پیش ببرند. وی اظهار داشت: خوشبختانه، با تلاشهای صورت گرفته، حوزه فضایی در وزارت ارتباطات به جایگاه خوبی رسیده و موقعیت آن تثبیت شده است. حفظ و نگهداری این موقعیت سخت تر است و باید بکوشیم ضمن حفظ این جایگاه، آنرا ارتقاء دهیم. در این جلسه، متولیان پروژه هایی چون ماهواره ناهید ۲، بلوک انتقال مداری، پارس ۱و پارس ۲ و هم چند پروژه راهبردی، گزارشی از چگونگی پیشرفت این پروژه ها، بنا بر برنامه ریزی قبلی عرضه کردند که حاکی از پیشرفت کار طبق برنامه بود.