با توسعه یك فناوری صورت می گیرد؛ تضمین استفاده از ماسك توسط رانندگان اوبر

به گزارش روش سئو اوبر مشغول توسعه فناوری است كه تضمین كند رانندگانش از ماسك استفاده می نمایند.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، اوبر می خواهد با استفاده از فناوری تضمین کند رانندگانش با شرایط فعلی ناشی از شیوع کرونا خویش را انطباق می دهند. این شرکت پوشیدن ماسک توسط راننده و مسافران را در بعضی کشورها همچون آمریکا الزامی کرده است. همینطور اوبر مشغول توسعه فناوری است که تشخیص می دهد رانندگان از قوانین جدید پیروی می کنند یا خیر. البته این شرکت تاکسی اینترنتی توضیحات بیشتری درباره شیوه کارکرد این فناوری اعلام نکرد. البته اوبر هم اکنون خصوصیت Real Time ID-check را در اختیار دارد. این خصوصیت در فواصل معین از راننده می خواهد از خود سلفی بگیرد. به نوشته شبکه خبری سی ان ان، اوبر مشغول بررسی روش هایی است تا پوشیدن ماسک توسط مسافران هم تضمین شود. البته نگرانی هایی مربوط به حفظ حریم شخصی این روند را مشکل می کند. اوبر هم اکنون ماسک و مواد ضدعفونی کننده را برای رانندگان تأمین می کند. اما سیاست جدید برای احیای کسب و کار شرکت پس از رفع قرنطینه حیاتی می باشد.