رعایت فاصله گذاری اجتماعی با كمك هوش مصنوعی

روش سئو: یك استارتاپ حوزه هوش مصنوعی، نرم افزاری ابداع كرده است كه می تواند به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مكان های عمومی كمك نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از فیوچریسم، یك استارتاپ حوزه هوش مصنوعی موسوم به “لندینگ ای آی” (Landing AI)، نوعی نرم افزار ویدئویی ابداع كرده كه می تواند نشان دهد كه آیا مردم در فضاهای عمومی، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می كنند یا خیر. فاصله گذاری اجتماعی، یك روش امیدوار كننده برای پیش گیری از گسترش كروناویروس است كه می تواند تا قبل از ابداع واكسن توسط دانشمندان، كارآیی داشته باشد.
در پستی كه شركت سازنده در مورد این نرم افزار جدید منتشر نموده، آمده است: لندینگ ای آی، یك ابزار تشخیص فاصله گذاری ابداع كرده كه مبتنی بر هوش مصنوعی است و می تواند با تحلیل ویدئوها بفهمد كه فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شود یا خیر.
این سیستم، به یك شبكه عصبی مجهز است كه عابران پیاده را شناسایی می كند و یك كادر را دور تصویر آنها قرار می دهد. اگر دو كادر بیش از حد به یكدیگر نزدیك باشند، به رنگ قرمز درمی آیند.
لندینگ ای آی امیدوار است كه این سیستم، امكان بررسی كارمندان در محل كار را فراهم آورد تا از رعایت فاصله اجتماعی در محل كار اطمینان حاصل شود.

منبع: