ایلان ماسك تصویر مخزن سوخت موشك استارشیپ را منتشر نمود

روش سئو ایلان ماسك تصویر مخزن سوخت موشك استارشیپ را منتشر نمود
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، احیانا اولین پروازهای عملیاتی این موشك در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی صورت خواهد گرفت. هدف از طراحی فضاپیمای “استارشیپ” توسط شركت اسپیس ایكس اعزام انسان ها به ماه و مریخ است.
ماسك معتقد می باشد كه انسان می تواند و باید به یك گونه “بین سیاره ای” تبدیل گردد. وی بر این باور است استارشیپ می تواند به دستیابی به آن هدف والا كمك نماید.
البته اهداف ایلان ماسك به همین جا ختم نمی شوند چونكه مدتی پیش شركت اسپیس ایكس اعلام كرد، ۲۲۵ پرسنل جدید را در محل پرتاب تگزاس جنوبی استخدام كرده است تا تعداد ساخت موشك های”استارشیپ”(Starship) را به ۵۰۰ عدد برساند.
همین طور شركت “اسپیس ایكس”در هفته های گذشته اعلام نمود كه می خواهد به زودی هر ۷۲ ساعت یك دفعه یك موشك جدید تولید نماید تا در نهایت به این هدف نائل شود. هر موشك قابل استفاده مجدد خواهد بود و ظرفیت آن بیش از ۹۰ هزار پوند است. ایلان ماسك برنامه دارد كه هر ۷۲ ساعت یك دفعه موشك چند بار مصرف بسازد تا رؤیای ایجاد سكونتگاه در كره مریخ محقق شود.
“استارشیپ” از یك فضاپیمای ۵۰ متری و یك راكت غول پیكر معروف به “سوپر هوی”(Super Heavy) تشكیل شده است. هر دو این تجهیزات فضایی كاملا قابل استفاده مجدد خواهند بود و این توانایی را دارند كه هزینه ساخت پایگاه در مریخ را كاهش دهند و به تحقق این رویای بلندپروازانه جامه عمل بپوشانند.

منبع: