تشخیص ۵۰ تومور سرطانی با یك آزمایش خون نوین

روش سئو: پژوهشگران دانشگاه راتگرز (Rutgers University) ایالات متحده آمریكا بتازگی موفق به توسعه نوع جدیدی از آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی شده اند كه می تواند بیش از ۵۰ نوع تومور سرطانی را بطور دقیق شناسایی كرده و حتی محل حضور آنها در بدن را نیز تشخیص دهد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، سرطان یكی از بیماریهایی است كه شناسایی سریع آن میتواند كمك بزرگی به بیماران و پزشكان كند چونكه با تشخیص زودهنگام پزشكان میتوانند جان بیماران را از مرگ نجات دهند. شناسایی این بیماری چندان آسان نیست اما بتازگی با یك آزمایش خون این امكان فراهم شده تا بتوان راحتتر تومورهای سرطانی را شناسایی كرد.
بتازگی پژوهشگران آزمایش خونی توسعه داده اند كه از یك الگوریتم یادگیری ماشینی برای جستجوی تغییرات خاص شیمیایی در دی. ان. ای، به نام الگوهای متیلاسیون، كه با سرطان در ارتباط هستند، استفاده می نماید. این الگوها در دی. ان. ای عاری از سلول (cfDNA) یافت می شود كه از خیلی از سلول ها همچون تومورها به جریان خون ریخته می شود.
پژوهشگران با آموزش الگوریتم یادگیری ماشینی روی بیش از ۳۰۰۰ نمونه خون در اطلس ژنوم (Circulating Cell-free Genome Atlas ) كار خودرا شروع كردند. نیمی از نمونه خونها برای افراد مبتلا به سرطان بود كه هر كدام مبتلا به یكی از ۵۰ نوع مختلف سرطان بودند در صورتیكه نیمی دیگر نمونه خونی افراد سالم بود.
هنگامی كه الگوریتم یاد گرفت كه چه الگوهای متیلاسیون را باید جستجو كند، قرار شد در بررسی ۱۲۰۰ نمونه دیگر كه نیمی از آنها سرطان داشتند نیز از ان استفاده گردد. آنها مشاهده نمودند این الگوریتم قادر به شناسایی ۱۸ درصد تومورهای مرحله یك، ۴۳ درصد تومورهای مرحله دو و ۸۱ درصد از تومورهای مرحله سه و ۹۳ درصد تومورهای مرحله چهاربود. همین طور می توانست با دقت ۹۳ درصد تشخیص دهد تومور سرطانی در كدام بافت قرار دارد.
یافته های این مطالعه در مجله “Annals of Oncology “منتشر شد.

منبع: