گوگل ۸۰۰ میلیون دلار به مبارزه با كووید-۱۹ كمك كرد

روش سئو: شركت بزرگ گوگل در واكنش به بحران همه گیری بیماری كووید-۱۹ مبادرت به اعطای كمك ۸۰۰ میلیون دلاری برای مبارزه با این بیماری كرده است و همزمان در حال تولید ماسك نیز هست.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، شركت گوگل خبر از كمك مالی ۸۰۰ میلیون دلاری برای كمك به تلاش ها برای جلوگیری از بحران كووید-۱۹ داد.
“سوندار پیچای” مدیر عامل گوگل در وب سایت این شركت نوشته است: از آنجائیكه شیوع كروناویروس جدید در سراسر جهان رو به وخامت است، در حال نابودی جوامع و گرفتن جان افراد بسیاری است. امروز ما مبادرت به اعطای كمك ۸۰۰ میلیون دلاری برای كمك به مقابله با بعضی از این چالش ها و پشتیبانی از مشاغل كوچك و متوسط، سازمان های بهداشتی و دولت ها و كاركنان بهداشت و درمان كه در خط مقدم مبارزه با این بیماری همه گیر جهانی هستند، كرده ایم.
قسمتی از این مبلغ به میزان ۲۵۰ میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی(WHO) و سازمان های دولتی و ۲۰۰ میلیون دلار از آن كمك به یك صندوق سرمایه گذاری است كه از سازمان های غیردولتی و موسسات مالی برای كمك به به مشاغل كوچك پشتیبانی خواهدنمود.
گوگل همین طور اعلام نمود با همكاری یك شركت دیگر، مشغول تهیه ۲-۳ میلیون ماسك است تا در هفته های آینده در اختیار مركز كنترل و پیش گیری از بیماری های آمریكا قرار دهد.
گوگل همین طور از ظرفیت درآمد تبلیغات خود حدود ۳۴۰ میلیون دلار برای كمك به همه مشاغل خرد و متوسط كه در طول سال قبل حساب فعال داشته اند و الان به سبب شیوع كووید-۱۹ لطمه دیده اند، اختصاص می دهد.
در عین حال، مبلغ ۲۰ میلیون دلار به مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگران داده می شود تا از توانایی محاسبات و زیرساخت های گوگل برای مطالعه و رسیدن به روش های درمانی و واكسن های احتمالی، ردیابی داده های حساس و شناسایی راه های جدید برای مبارزه با كووید-۱۹ استفاده كنند.
بنظر می رسد كه در این برهه حساس، گوگل واقعاً در حال كمك برای برون رفت از این بحران است و این چیزی است كه باید از آن قدردانی شود.

منبع: