مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان: ۶۷ درصد روستاهای استان سمنان تحت پوشش اینترنت پهن باند است

به گزارش روش سئو مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان با اشاره به وضعیت ارتباطات مناطق محروم اظهار داشت: هم اكنون ۶۷ درصد روستاهای استان تحت پوشش اینترنت پهن باند است.

سید یاسر حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه ارائه خدمات ارتباطی و تحقق دولت الكترونیك یكی از مهم ترین رویكردهای این نهاد است، تصریح كرد: هم اكنون ۶۷ درصد روستاهای استان سمنان تحت پوشش اینترنت پهن باند است.
وی بابیان اینكه جاده سمنان به مهدی شهر و بالعكس از ظرفیت فنّاوری ۳ جی و ۴ جی بواسطه نزدیكی این جاده به شهر برخوردار است، اضافه كرد: پایه و اساس جاده ای اصلی استان غیر از جاده حرم تا حرم بر اساس فنّاوری ۲ جی است.
۸۵ درصد جاده حرم تا حرم در استان سمنان دارای فنّاوری ۳ جی و ۴ جی است
مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان خاطرنشان كرد: در موارد خاصی مثل شهرهایی كه از فنّاوری ۳ جی و ۴ جی برخوردار می باشند و به جاده اصلی نزدیك است موجب می شود این مسیر نیز مجهز به فنّاوری مذكور می شود.
حسن پور با اشاره به اینكه ۸۵ درصد جاده حرم تا حرم در استان دارای فنّاوری ۳ جی و ۴ جی است، تصریح كرد: این جاده از شروع ایوانكی تا انتهای حوزه استان سمنان پس از عباس آباد میامی را پوشش می دهد.
وی افزود: مابقی جاده های اصلی استان سمنان تعهد پروانه ای برای اینترنت پهن باند سیار ندارند و فقط پوشش تلفن سیار در تمامی مسیرهای اصلی برقرار است.
وجود ۱۴۵۱ سایت تلفن همراه در استان سمنان
مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با تاكید بر اینكه سه اپراتور در سطح استان پوشش دهی دارد و خدمات ارائه می كند، خاطرنشان كرد: درمجموع یك هزار و ۴۵۱ سایت تلفن همراه در سطح استان وجود دارد.
حسن پور اظهار داشت: از مجموع این سایت ها ۵۷۱ مورد ۲ جی، ۴۷۵ مورد ۳ جی و ۴۰۵ مورد ۴ جی است كه بستر ارتباطات را در سطح استان فراهم می كنند.

منبع: