ویروس كرونا سایت مشهور اجاره خانه جهانگردی را زمین گیر كرد

به گزارش روش سئو سایت مشهور ایر بی ان بی به دلیل شیوع كرونا فعالیتهای بازاریابی خویش را متوقف كرد و فرآیند اجاره خانه از راه این سایت برای تسهیل جهانگردی هم تعلیق شد.

به گزارش روش سئو به نقل از سی ان بی سی، با عنایت به توقف پروازها و مسافرت ها در بخش اعظم نقاط جهان به دلیل شیوع كرونا سایت هایی كه خدمات در رابطه با جهانگردی عرضه می دهند هم شرایط دشواری پیدا كرده اند. همچون این سایت ها می توان به «ایر بی ان بی» اشاره نمود كه به افراد امكان می داد تا خانه های خویش را در نقاط مختلف دنیا به جهانگردان اجاره دهند.
شرایط برای «ایر بی ان بی» تا بدان حد دشوار شده كه قرار شده مؤسسان این سایت فعلاً حقوقی دریافت نكنند و حقوق دریافتی مدیران اجرایی این سایت هم ظرف شش ماه آینده به نصف كاسته می شود.
همچنین به كارمندان «ایر بی ان بی» اعلام شده كه در سال ۲۰۲۰ به غیر از حقوق پایه هیچ مزایا و مبلغ اضافه ای دریافت نخواهند كرد. این شركت در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ میلیون دلار سود كرده بود، اما با افزایش رقبا روند نزولی آن از سال ۲۰۱۹ شروع شد و انتشار كرونا هم ضربه سختی به این شركت زده است.