پژوهشگاه فضای مجازی بررسی كرد؛ بحران كرونا تلنگری برای توسعه بومی فناوری های همگرا

به گزارش روش سئو پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی نقش فناوری ها در بحران هایی مانند ویروس كرونا، این بحران را تلنگری برای توسعه بومی فناوری های همگرا عنوان نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، این روزها كرونا ویروس تبدیل به معضلی بین المللی شده است. بحرانی كه رایزنی های مختلفی پیرامون منشأ پیدایش آن طرح شده ولی هر چه هست امروز این ویروس، جان انسان ها، آرامش روانی جامعه و افراد، اقتصاد دولت ها و ملت ها و در عمل تمامی شئون زندگی بشر امروزی را درگیر خود ساخته است. بی شك این آخرین نمونه از چنین بحران هایی نخواهد بود. پس هر راهكاری كه بتواند از صدمه زایی موارد مشابه بكاهد، باید برای بحران های آینده موردتوجه پیش دستانه قرار بگیرد. ازاین رو یك سؤال اساسی در این موارد مطرح می شود و آن این است كه فناوری ها چه نقشی در چنین بحران هایی دارند؟ نقش فناوری های همگرا در بحران كرونا گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی نقش فناوری ها را در رویارویی با چنین بحرانی از دو بعد نقش منفی و مثبت فناوری مورد بررسی قرار داده است. می دانیم كه یكی از گزینه هایی كه به صورت جدی در مورد بیماری های نوین قابل طرح است احتمال منشأ بیوتروریستی این بیماری ها است. یا بعضاً شبكه های اجتماعی نقشی بسیار منفی در گسترش عمیق شایعات و بر هم زدن آرامش روانی جامعه در چنین مواردی داشته و دارند. اما ما در این نگاشته به دنبال بررسی این پس از نقش فناوری نیستیم. آنچه ما بر آنیم كه به طرح آن بپردازیم نقش مثبت فناوری و به صورت مشخص فناوری های همگرا بخصوص فناوری اطلاعات در شرایط بحران است. فناوری های همگرا به مجموعه ۴ فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو گفته می شود كه در هم افزایی و یكپارچگی باهم قادرند نیازهای گسترده تری از بشر را مرتفع ساخته و باعث ابرجهش هایی در حوزه های علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شوند. یكی از مسائل و دغدغه های جهانی در بحران كرونا، به علت سطح بالای فراگیر شدن این ویروس، كمبود كادر درمان ازجمله پزشك و پرستار است. هوش مصنوعی و حفاظت از كادر درمان در بحران كرونا توسعه هوش مصنوعی و علم رباتیك (كه امروز در سطح نسبتاً قابل قبولی هم قرار دارند) در علم پزشكی امكاناتی همچون ربات های پرستار، دستیاران پزشك و… را فراهم می آورد كه می تواند به خوبی كمبود كادر درمان را جبران كند. علاوه بر آن یكی از معضلات در شرایطی مانند مقابله با كرونا ویروس، مخاطراتی است كه این مقابله برای خود كادر درمان به دنبال دارد. هم اكنون تعداد قابل توجهی از قربانیان كرونا ویروس، از میان پرستاران و پزشكان هستند و استفاده از ربات ها در چنین مواردی باعث حفاظت از كادر درمان می شود. در بحران كرونا، یكی از نیازهای اساسی، شناخت بیماران و غربالگری آنها از افراد سالم می باشد. اتفاقی كه در خیلی از موارد به وسیله كاربرد دستگاه های تب سنج و مانند آن توسط نیروی انسانی محقق شده است. هرچند مواردی همچون مجهز شدن گجت های پلیس در چین به دستگاه های دماسنج، استفاده از باركد برای شناخت سطح سلامتی افراد و یا حتی به كار بردن دوربین تشخیص دمای بدن در ایران، شاهد موارد محدودی از استفاده فناوری اطلاعات در جهت غربالگری بیماران بوده ایم ولی هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تصور كنید استفاده گسترده از اینترنت اشیاء چه امكان گسترده ای برای غربالگری در این شرایط فراهم می آورد و چقدر می تواند در محدودسازی تبعات بیماری و محدودسازی گسترش آن مؤثر باشد. خصوصاً اگر این داده ها توسط هوش مصنوعی به دقت و با سرعت بالا تجزیه وتحلیل شود. همین داده های جمع آوری شده توسط اشیاء مختلف می تواند یكی از بهترین ابزارهای كمك كننده به تصمیم گیران در ستادهای مدیریت بحران باشند. در همین بحران مربوط به كروناویروس مجموعه DEEPMIND با استفاده از هوش مصنوعی AlphaFold system ساختارهای پروتئینی ای را یافته اند كه به شناخت كروناویروس كمك می نماید. علی بابا (Alibaba ) هم هوش مصنوعی را توسعه داده است كه می تواند با پردازش تصویرهای سی تی اسكن سینه بیماران تنها در عرض ۲۰ ثانیه با دقت ۹۶ درصد بیمار مبتلا به كروناویروس را از بیمار مبتلا به سینه پهلو بازشناسد. همچنین، شركت مراقبت های بهداشتی Bluedot رباتی ساخته است كه با جمع آوری داده ها از بی شمار منابع برخط و هم با استفاده از اطلاعات خطوط پروازی و…، مكان های محتملی را كه این بیماری در آینده در آنجا ظاهر می شود، مشخص می كند. این نمونه ها البته هنوز جای تكامل بیشتر دارد ولی آغاز راهی است كه به حضور گسترده تر و احتمالاً كارآمدتر هوش مصنوعی در موقعیت های گوناگون به كنترل بحران كمك می نماید. در كنار این ها كاربرد نانو ذرات در دارورسانی دقیق به مواضع هدف در بیماری هایی مانند كرونا می تواند در درمان افراد بسیار مؤثر واقع شود. آنچه ذكر شد تنها نمونه هایی از تأثیرات گسترده فناوری در مدیریت بحران ها است. نكته قابل توجه در استفاده از فناوری ها در شرایط مدیریت بحران، ضرورت كاربست فناوری های بومی در این شرایط است. چونكه بومی نبودن این فناوری ها در حكم ایجاد بزرگ ترین فرصت برای دشمنان برای ضربه زدن به امنیت كشور است و به جای اینكه فرصتی برای مدیریت بحران ایجاد كند در عمل خود تهدید و بحرانی دیگر خواهد بود.