مرخصی باحقوق یك ماهه به كارمندان فیسبوك در روزهای كرونایی

به گزارش روش سئو فیسبوك اعلام نموده به آن دسته از كارمندانش كه باید از اعضای خانواده خود كه به كرونا مبتلا شده اند، در منزل مراقبت كنند تا یك ماه مرخصی همراه با پرداخت حقوق اعطا می كند.

به گزارش روش سئو به نقل از سی ان بی سی، همزمان با شیوع گسترده ویروس كرونا در امریكا فیسبوك یك طرح مرخصی جدید را به اجرا گذاشته كه به باعث آن كاركنان این شركت كه باید از اعضای خانواده و اقوام مریض خود مراقبت كنند تا حداكثر یك ماه در مرخصی به سر خواهند برد و طی این مدت حقوق هم دریافت خواهند كرد.
در شرایطی كه اغلب شركت های فناوری آمریكا برای اعطای مرخصی و پرداخت حقوق به كاركنان خود كه به خاطر ابتلای خود و عزیزانشان به كرونا در سر كار حاضر نمی شوند، سختگیری های بی سابقه ای اعمال می كنند، فیسبوك به سرعت سیاست خویش را در این حوزه تغییر داده است.
سخنگوی فیسبوك هدف از این اقدام را پشتیبانی از كاركنان این شركت و خانواده های آنها و مرتفع ساختن نیازهای آنها در شرایط حساس فعلی دانسته است. اجرای طرح ۳۰ روزه فیسبوك به آن دسته از كاركنان این شركت كه اعضای خانواده شان در خارج از آمریكا به كرونا مبتلا شده اند، امكان می دهد تا به سرعت به كشورهای دیگر سفر كنند و از عزیزان خود مراقبت كنند.
از زمان همه گیر شدن ویروس كرونا، فیسبوك اغلب ۴۵ هزار كارمند خویش را به دوركاری فرستاده و هزار دلار كمك هزینه هم در اختیار كارمندان دوركار خود قرار داده تا از آن برای خریدهای ضروری به منظور دوركاری و نگهداری از كودكان استفاده كنند.