لغو رویدادهای دانشگاه كمبریج به سبب شیوع كروناویروس

روش سئو: دانشگاه ˮكمبریجˮ تمامی رویدادهای علمی و فرهنگی خودرا به سبب شیوع ˮكروناویروسˮ لغو نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از كمبریج شایرلایو، “كروناویروس” بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در انگلیس را مبتلا كرده و ۳۵ نفر هم جان خودرا از دست داده اند.
در این میان دانشگاه كمبریج تمامی رویدادهای خودرا لغو كرده است.
به عنوان مثال فستیوال علمی كمبریج كه توسط دانشگاه كمبریج سازماندهی می شود، قرار بود از تاریخ ۹ تا ۲۲ مارس سال جاری اجرا شود. این رویداد دو هفته ای پذیرای هزاران نفر است و این شانس را برای عموم فراهم می آورد كه فرصت هایی را در حیطه علوم و فناوری، مهندسی و ریاضیات اكتشاف كنند.

در وبسایت این دانشگاه نوشته شده است كه این تصمیم به سختی گرفته شده و دانشگاه برای سلامت بازدیدكنندگان و كاركنان به این تصمیم دشوار رسیده است.
رویدادهای هنری همچون تئاتر هم كه توسط این دانشگاه برگزار می شود، لغو گردید.

منبع: