پلیس سن دیه گو استفاده از فناوری تشخیص چهره را كنار گذاشت

روش سئو: پلیس ایالت سن دیه گوی آمریكا استفاده از فناوری تشخیص چهره را به سبب مشكلات و كاستی های این فناوری برای شناسایی درست افراد كنار گذاشت.

به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، فناوری تشخیص چهره كلیر ویو كه مورد استفاده پلیس سن دیه گو بوده است، با استفاده از هوش مصنوعی تلاش می كرد هویت افراد را با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته شناسایی كند. اما بررسی ها نشان میدهد كه دقت این فناوری بر خلاف ادعاهای اولیه چندان زیاد نبوده است.
ضعف این فناوری سبب شده تا خیلی از شركت های فناوری و گروه های مدنی مدافع حقوق و آزادی های مردم در مورد كاستی ها و خطاهای آن آگهی دهند. در نهایت پلیس ایالت سن دیه گو نیز به جمع برخی پلیس های ایالتی دیگر در آمریكا پیوست كه استفاده روزمره از فناوری تشخیص چهره كلیر ویو را متوقف می كنند.
علت اصلی توقف كاربرد این ابزار تشخیص چهره ضعف آن در شناسایی دقیق سیاه پوستان و زنان است. با توجه به این كه ابزار مورد اشاره بیشتر بر اساس بررسی چهره ها و تصاویر سفیدپوستان مذكر طراحی شده در شناسایی دقیق لاتین تبارها، آسیایی ها و سیاه پوستان ضعف های جدی دارد و این ضعف در مورد زنان لاتین، آسیایی و آفریقایی به اوج می رسد.
پلیس سن دیه گو اعلام نموده به سبب ضعف الگوریتم های این سیستم در شناسایی بی طرفانه افراد دارای جنسیت ها و نژادهای مختلف آنرا دیگر به كار نمی گیرد. بررسی تصاویر دوربین های امنیتی با این سیستم در صورتیكه چهره فرد به صورت مستقیم و از روبرو در دوربین ثبت نشده باشد، نیز با مشكلات جدی مواجه می شود.

منبع: