فریب ابزار شفافیت تبلیغات فیسبوك ساده است

به گزارش روش سئو بررسی های كارشناسی نشان داده است فریب ابزار شفافیت تبلیغات فیسبوك كار سختی نیست و بیشتر از ۳۵۰ هزار آگهی سیاسی در این شبكه اجتماعی بدون افشای دقیق سازندگانشان انتشار یافته اند.

به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، در حالیكه فیسبوك مدعی است از مدت ها قبل قوانینی را برای شفاف سازی هویت سفارش دهندگان و منتشركنندگان تبلیغات سیاسی در این شبكه اجتماعی در نظر گرفته، تحقیقات محققان نشان داده است فریب فیسبوك در این حوزه و تداوم پنهان كاری امكان دارد.
فیس بوك این سیاست ها را به دنبال دخالت ادعا شده روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در سال ۲۰۱۶ اعمال كرد. اما آنها در زمینه ایجاد شفافیت در شبكه اجتماعی مذكور چندان مؤثر نبوده اند.
بررسی كه در این حوزه در دانشگاه نیویورك انجام شده، ثابت می كند بیشتر از ۳۵۷ هزار آگهی تبلیغاتی سیاسی در فیسبوك بدون مشخص بودن سفارش دهنده آنها انتشار یافته اند. بر همین اساس، بیشتر از ۶۸ هزار صفحه در فیسبوك تبلیغاتی را به ارزش ۳۷ میلیون دلار خریداری نموده و به معرض نمایش گذاشته اند، اما هویت سفارش دهندگان آنها را افشا نكرده و در این حوزه مخفی كاری كرده اند.
محققان این طرح گفته اند سیستم رسیدگی به میزان شفافیت آگهی های سیاسی در فیسبوك از حفره ها و صدمه پذیری های گوناگونی برخوردار می باشد و فیسبوك هنوز برای حل این مشكل فكری نكرده است.