با اتمام مرحله نهایی مناقصه؛ واگذاری ساخت ۲ ماهواره راداری و اپتیكی به بخش خصوصی

روش سئو: رئیس سازمان فضایی ایران از رسیدن به مرحله نهایی انتخاب ۲ كنسرسیوم برای واگذاری مراحل طراحی و ساخت ماهواره های سنجش از دور راداری و اپتیكی به بخش خصوصی آگاهی داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مرتضی براری در توئیتر نوشت: بستر سازی برای ورود بخش خصوصی به طراحی و ساخت ماهواره، یكی از مهمترین تصمیمات سازمان فضایی بود. وی اظهار داشت: در این راستا طراحی، ساخت و تحویل در مدار ۲ ماهواره سنجش از دور راداری و اپتیكی به مناقصه گذاشته شده و ۷ كنسرسیوم توانمند نیز در آن شركت كردند. رئیس سازمان فضایی ایران اضافه كرد: مرحله نهایی انتخاب ۲ كنسرسیوم برای ساخت ۲ ماهواره راداری و اپتیكی در آینده ای نزدیك انجام می شود. براری همین طور درباب برنامه های سازمان فضایی ایران برای ساخت ماهواره های كوچك مكعبی (كیوبست) نیز اظهار داشت: ماهواره های كیوبست علاوه بر هزینه تولید و پرتاب پایین و انبوه سازی، با استفاده از تكنولوژی های جدید، در طیف گسترده ای از برنامه ها و ماموریت های فضایی كاربرد دارند. وی ادامه داد: با حضور بخش خصوصی، دانشجویان و متخصصان حوزه فضایی، گامی جدی در این حوزه خواهیم برداشت.

منبع: