یك استارتاپ چینی ابداع كرد رباتی كه برنامه نویسی را به كودكان آموزش می دهد

به گزارش روش سئو یك استارتاپ چینی، ربات جدیدی عرضه كرده است كه می تواند آموزگار خوبی برای یاد دادن نحوه برنامه نویسی كامپیوتر به كودكان باشد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از كیك استارتر، یك استارتاپ چینی معروف به “KEYi Tech Ltd”، رباتی سرگرم كننده و هوشمند عرضه كرده كه می تواند برنامه نویسی را به كودكان آموزش بدهد. این ربات كه بیشتر از ۲۰۰ واكنش دارد، می تواند به عضو جدید هر خانواده ای تبدیل گردد.
این ربات معروف به “كلیك بوت” (Clicbot) می تواند گوش بدهد، فكر كند و حتی واكنش داشته باشد. شخصیت كلیك بوت طوری طراحی شده كه بسیار دوست داشتنی است و توجه همه را به خود جلب می كند. كلیك بوت علاوه بر داشتن این خصوصیت ها، می تواند آموزگار خوبی هم باشد و امكان یادگیری سرگرم كننده را فراهم آورد.

شخصیت كلیك بوت، بر مبنای نحوه رمزگذاری آن تنظیم می شود. هر تنظیمی، تركیب منحصر به فردی دارد كه سرگرم كننده بودن كلیك بوت را برای همیشه تضمین می نماید.
كاربر می تواند با سر هم كردن قطعات كلیك بوت، ربات خویش را بسازد و جهت حركت را برای آن مشخص نماید.

كلیك بوت، بیشتر از ۱۰۰۰ تنظیم متفاوت دارد؛ در نتیجه كاربر می تواند آن به صورت دلخواه برای بالا رفتن، رقصیدن، خزیدن یا حتی آوردن قهوه بامداد تنظیم كند.
كلیك بوت، بیشتر از ۲۰۰ واكنش دارد كه باعث می شوند این ربات، مانند یك حیوان خانگی به نظر برسد. اگر كاربر، چشم های آنرا بپوشاند، تلاش می كند كاربر را پیدا كند و اگر آنرا در حالت شارژ قرار دهید، هیجان زده می شود. این ربات، دو شخصیت پیش فرض هم دارد كه به برنامه نویسی كاربر نیازی ندارند.