در سال ۲۰۱۹؛ شناسایی ۱ و نه دهم میلیارد بدافزار اندرویدی مخفی در گوشیهای هوشمند

به گزارش روش سئو سیستم ایمن سازی گوگل پلی پروتكت در سال ۲۰۱۹ موفق به شناسایی بیشتر از ۱.۹ میلیارد بدافزار اندرویدی شده كه به صورت پیش فرض بر روی گوشیهای هوشمند نصب شده بودند.

به گزارش روش سئو به نقل از زددی نت، بدافزارهای مورد اشاره در خیلی از محصولات دست دوم مجهز به سیستم عامل اندروید پیش از خریداری آنها توسط كاربران بعدی وجود داشته اند.
بررسی ها نشان داده است این بدافزارها از راه منابعی به غیر از فروشگاه گوگل پلی استور به گوشیهای همراه منتقل شده بودند. عمده این منابع فروشگاه های متفرقه اپلیكیشن بوده اند.
در حالی كه تعداد این بدافزارها در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۱.۶ میلیارد مورد بوده، افزایش آنها به ۱.۹ میلیارد مورد در سال ۲۰۱۹ و احتمال رشد تعداد آنها باعث نگرانی شده است.
گوگل اخطار داده كه كاربران باید از نصب برنامه ها و اپلیكیشن های متفرقه از منابع ناشناس بر روی گوشیهای خود به شكل جدی اجتناب كنند تا با چنین مشكلاتی مواجه نشوند. این در شرایطی است كه تاكنون بارها مواردی از وجود برنامه های آلوده به بدافزار در فروشگاه پلی استور خود گوگل هم گزارش شده است.
بخشی از این اپلیكیشن ها هم به صورت مخفیانه در زمان رجوع كاربران به سایت های قمار، هرزه نگاری و غیره بر روی گوشیهای كاربران نصب می شوند و بنابراین افراد باید از بازدید از چنین سایت هایی با گوشی یا تبلت جدا اجتناب كنند.
سیستم گوگل پلی پروتكت هر روز حدود ۵۰ میلیارد برنامه نصب شده بر روی گوشیهای اندرویدی را اسكن می كند تا از آلوده نبودن آنها اطمینان كسب كند.