تولید برق ۱۰۰ لامپ ال ای دی كوچك با قطره آب باران

به گزارش روش سئو تعدادی از پژوهشگران با تولید یك ژنراتور، موفق شدند با استفاده از یك قطره باران، نیروی ۱۰۰ لامپ كوچك ˮال ای دیˮ( LED) را تأمین كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، با انجام این پروژه تحقیقاتی نقطه ای عطف برای فناوری های تأمین انرژی به وجود می آید.
تعدادی از پژوهشگران چینی یك مولد برق مبتنی بر قطرات باران تولید كردند كه توانایی بالایی در تبدیل انرژی دارد و توان آن نسبت به نمونه های مشابه هزار بار بیشتر است.
توسعه دهندگان این دستگاه امیدوارند كه فناوری ساخت آنها به عرضه راه هایی جدید جهت استفاده از انرژی پیرامون ما و در آب و باران منجر شود تا بدین سان به بحران جهانی كمبود انرژی كمك گردد.
این ژنراتور می تواند در موارد گوناگونی كه آب با یك سطح جامد برخورد دارد، مورد استفاده قرار گیرد. از میان این موارد می توان به كناره های قایق ها، روی چتر و در امتداد سواحل اشاره نمود.
“زوانكای وانگ”(Zuankai Wang) محقق ارشد این پروژه از دانشگاه “سیتی “(City) هنگ كنگ اظهار كرد، تحقیقات ما نشان داد كه یك قطره از ۱۰۰ میكرولیتر آبی كه از ارتفاع ۱۵ سانتی متری رها می شود، می تواند ولتاژی بیشتر از ۱۴۰ ولت را ایجاد كند.
وی افزود، نیروی تولید شده می تواند ۱۰۰ لامپ ال. ای. دی كوچك را روشن كند.
از آنجائیكه آب از ارتفاعی رها می شود، این نیروی تولید شده به صورت انرژی جنبشی با فركانس پایین است.

ژنراتور انرژی طراحی شده توسط این محققان دارای دو الكترود است. یكی آلومینیومی و دیگری ساخته شده از “اكسید قلع ایندیوم” كه پوششی از “پُلی تترافلوئورو اتیلن”(PTFE) دارد.
نحوه عملكرد این ژنراتور هم به نحوی است كه به هنگام سقوط قطره آب به سطح دوم آن اتصالی میان الكترود برقرار می شود و تركیب اصلی دستگاه را به یك مدار الكتریكی حلقه ای تبدیل می كند و شارژ ذخیره شده را آزاد می كند تا برای تأمین انرژی برق لامپ ها، جریان الكتریكی تولید شود.
محققان پروژه دریافتند فرایند تولید الكتریسیته در این روش با كاهش رطوبت نسبی تحت تأثیر قرار نمی گیرد و تولید برق برای لامپ های ال ای دی، هم با آب باران و هم با آب دریا قابل اجرا می باشد.

پروفسور یانگ اظهار داشت: ما امیدواریم روش ابداعی ما به مشكل جهانی كمبود انرژی های تجدیدپذیر كمك نماید.
محققان چینی این پروژه اختراع خویش را هم در چین و هم در آمریكا ثبت كردند.
نتایج این پژوهش در مجله “Nature” منتشر شد.