برای كاهش اتكا به هواوی؛ آمریكا به دنبال تولید نرم افزار توسعه ۵G است

روش سئو: طبق گزارشی جدید دولت آمریكا تصمیم دارد نرم افزاری برای توسعه فناوری ۵G بسازد و بدین سان از میزان اتكا به تجهیزات هواوی برای توسعه شبكه اینترنتی جدید بكاهد.
به گزارش روش سئو به نقل از گیزموچاینا، هفته گذشته انگلیس و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند در توسعه زیربنای اینترنت۵G با هواوی همكاری كنند. این خبر روزنه امیدی برای این شركت چینی بود. این در حالیست كه آمریكا مشغول كار روی یك استاندارد ۵G جایگزین است كه با بقیه تجهیزات سخت افزاری نسل پنجم اینترنت منطبق می شود. آمریكا می خواهد با چنین اقدامی برای توسعه فناوری ۵Gبیشتر به نرم افزاری خاص تكیه كند و بدین سان استفاده از تجهیزات هواووی را كم كند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، كاخ سفید، دل و مایكروسافت معتقدند چنین نرم افزاری كلید توسعه نسل پنجم اینترنت است. بدین سبب آمریكا اهتمام دارد با همكاری شركت های بزرگ فناوری مانند مایكروسافت، دل و AT&T یك نرم افزار استاندارد۵G برای شبكه های مخابراتی بسازد. ایده اصلی آن است كه به توسعه دهندگان نرم افزار۵Gاجازه داده شود كدهایی برای تمام تجهیزات ۵G ( بدون در نظر گرفتن تولید كننده سخت افزار) بسازند و اجرا كنند. در این گزارش اشاره شده شركت های اروپایی مانند نوكیا و اریكسون نیز احیانا قسمتی از این پروژه باشند. در پاسخ به این گزارش اندی پوردی مدیر ارشد امنیتی هواوی در آمریكا می گوید: اگر آمریكا بخواهد سخت افزار و نرم افزارنسل پنجم اینترنت را به وسیله یك شركت آمریكایی یا اروپایی بسازد، دولت مجبور خواهد شد این شركت ها را تشویق كند برای دریافت لیسانس فناوری۵G هواوی با ما مذاكره كنند. بگفته پوردی بدون حق مالكیت فكری هواوی فناوری كه شركت ها می سازند از لحاظ عملكرد یك تا ۲ سال عقب تر از هواوی خواهدبود.

منبع: